Drie Oostendse straten krijgen make-over

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven
Met het project ‘Beter in mijn straat’ wil Stad Oostende, samen met wijkbewoners, drie straten in de wijk Westerkwartier een maand lang een make-over geven.

Stad Oostende en de Vlaamse Overheid willen met het project ‘Beter in ’t Westerkwartier’ via een mix van acties de wijk Westerkwartier beter maken. Het project wil de leefbaarheid en woonkwaliteit verhogen door in te spelen op uitdagingen en kansen. Dat door in te zetten op meer groene openbare ruimte, betere mobiliteit, energiezuinige woningen, verbinding en ontmoeting. Belangrijk is om te vertrekken vanuit de eigenheid van de wijk en door samenwerking de wijk beter te maken.

Wijkverbetering begint in de straat

Het project ‘Beter in mijn straat’ wil die thema’s nu doortrekken naar de straten in de wijk.  In elk van de drie straten organiseert de Stad een bijeenkomst om te horen hoe de buurtbewoners dit willen aanpakken. Dat wordt dan in een actieplan gegoten om vervolgens in mei, juni en september telkens een straat een maand lang te transformeren.

Oproep

Alle inwoners vanaf 16 jaar die in de wijk Westerkwartier wonen, enthousiast zijn om hun straat een make-over te geven én hun buren mee op sleeptouw willen nemen, kunnen zich kandidaat stellen via www.oostende.be/beterinmijnstraat

Inwoners kunnen hun straat nomineren, tot en met 15 februari 2024. Na een bezoek en gesprekken in de doorgegeven straten, kiest de Stad op basis van een aantal criteria (spreiding, mix straatprofielen, mogelijkheden, draagvlak…) drie straten om aan de slag te gaan. Dit experiment, met ondersteuning van het Stadsatelier Oostende, kadert in het project.