Viceminister-president en Vlaams minister 2016 - 2018

Extra maatregelen tegen sociale dumping

Willy Borsus & Bart Tommelein
Willy Borsus & Bart Tommelein

Tijdens de begrotingscontrole werden op initiatief van staatssecretaris Bart Tommelein en minister Willy Borsus extra maatregelen beslist in de strijd tegen sociale dumping. De maatregelen moeten 25 miljoen euro extra opbrengen in 2016 en 50 miljoen euro in 2017. ‘Met een deel van de meeropbrengst van 2015 versterken we onze inspectiediensten. Tien procent van de 42 miljoen euro die we vorig jaar extra binnenhaalden wordt geherinvesteerd. We werven extra inspecteurs aan, we voeren de strijd tegen schijnzelfstandigheid op en we versterken het meldpunt sociale fraude’ aldus Tommelein en Borsus.

1. Hervorming en versterking inspectiediensten

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) krijgt een fulltime manager en extra inspecteurs, om haar coördinerende taak bij het aansturen van de sociale-dumpingcontroles te versterken. Er komen drie multidisciplinaire colleges, aangestuurd door de SIOD, voor de drie pijlers bij de inspectiediensten: loontrekkenden, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden.

Voor alle inspectiediensten samen werven we extra inspecteurs en invorderaars aan, waardoor we het aantal gerichte controles sterk kunnen opdrijven. Het aantal en de verdeling tussen de diensten wordt tegen 22 april beslist. In uitvoering van het kanaalplan komt er een vliegende ploeg om zwartwerk en sociale dumping in de kanaalzone in Brussel, maar ook in de rest van het land, kordaat aan te pakken.

2. Strijd tegen schijnzelfstandigen en proportionelere boetes

Naast illegale detacheringen van werknemers, zijn er ook steeds meer EU-onderdanen in België aan het werk via valse statuten als schijnzelfstandige, coöperatieve vennoot,… We pakken die problematiek aan, onder meer door een kadaster van de aandelenstructuur in vennootschappen aan te leggen in risicosectoren. We herzien ook de wet op de schijnzelfstandigen; we vereenvoudigen de wet zodat die beter controleerbaar is op het terrein.

De boetes voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen maken we proportioneler.

3. Uitvoeren plannen voor eerlijke concurrentie en uitbreiding meldpunt

We voeren heel wat maatregelen uit die beslist werden tijdens de ronde tafels met de risicosectoren. Zo versterken we het Limosa-meldingssysteem voor buitenlandse arbeidskrachten. We maken de wet hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden beter toepasbaar op buitenlandse bedrijven (door ook bepaalde niet-betaalde vergoedingen in het land van oorsprong als sociale schulden te rekenen, zal de subsidiaire aansprakelijkheid meer gelden).

Het meldpunt sociale fraude krijgt een knop organisaties, zodat er nog meer kwalitatief volledige dossiers zullen binnenkomen. We werven extra personeel aan voor de opvolging van de dossiers.

Bart Tommelein: ‘De focus op sociale dumping van deze regering werpt zijn vruchten af, vorig jaar haalden we dertig procent méér inkomsten uit sociale fraude. Met deze extra maatregelen schakelen we nog een versnelling hoger. We voeren de strijd tegen schijnzelfstandigheid op. En ik kom mijn afspraken met de sociale partners in de bouw-, transport-, taxi-, schoonmaak- en elektrosector na door extra te investeren in mensen en middelen voor de inspectiediensten.’

Willy Borsus: ‘Zoals enkele dagen geleden aangegeven, willen wij concrete resultaten in de strijd tegen de sociale dumping. De boodschap is duidelijk. Wij zorgen voor de nodige middelen om de regels af te dwingen: versnelling van de procedures, verhoging van de boetes, extra personeel. Ik zou ook de aandacht willen vestigen op het werk dat uitgevoerd werd op initiatief van de eerste minister inzake de nieuwe wetten op de overheidsopdrachten die momenteel besproken worden in het Parlement. Het arsenaal instrumenten om de sociale dumping te breken, zal binnenkort volledig operationeel zijn in ons land. En dat was dringend.’

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.