Francesco Vanderjeugd en Bart Tommelein scharen zich achter gezamenlijk project

Posted on Posted in In de pers, Open Vld, Verkiezingen

Francesco Vanderjeugd en Bart Tommelein willen dezelfde richting uit met hun partij en scharen zich daarom achter een gezamenlijk project. “We willen onze partij vernieuwen en opnieuw een wervend liberaal verhaal schrijven. Dat doel kunnen we best bereiken door samen te werken” zeggen Vanderjeugd en Tommelein.

Francesco Vanderjeugd en Bart Tommelein hebben beslist om zich achter een gezamenlijk project te scharen. Tijdens een aantal goede gesprekken in de voorbije maanden is gebleken dat ze dezelfde richting uit willen met de partij. Ze zijn er beiden van overtuigd dat het tijd is voor nieuwe antwoorden op een aantal groeiende maatschappelijke uitdagingen en problemen. “We zullen die oplossingen enkel vinden door moed te tonen en dingen anders aan te pakken.” Participatie vinden beiden daarbij erg belangrijk. Op lokaal, Vlaams en nationaal vlak moeten geïnteresseerde burgers kunnen participeren aan het beleid en betrokken te worden. “Dat betekent niet dat politici klakkeloos moeten uitvoeren wat hen voorgelegd wordt. Maar wel dat we goed moeten luisteren naar wat er leeft bij de mensen en hen betrekken bij het voeren van een beleid” aldus Tommelein en Vanderjeugd.

Luisteren naar de basis en partij vernieuwen

Eerst en vooral willen ze luisteren naar de basis en werken aan de vernieuwing van de partij. “Er zijn ontzettend veel creatieve mensen in onze partij met goede ideeën. Die ideeën moeten we naar boven halen zodat we er kritisch mee aan de slag kunnen” aldus kandidaat-voorzitter Bart Tommelein. “Daar wil ik graag een rol in spelen” vult Francesco Vanderjeugd aan. “Uit mijn bevraging is gebleken dat veel leden meer en échte inspraak willen. Velen van hen vinden dat de partij de voeling kwijt is met wat er leeft onder de leden. Daar moeten we mee aan de slag. Een grondige doorlichting van onze partij én organisatie is aan de orde. De leden moeten we veel meer betrekken, onder meer door een nieuwe organisatievorm van onze inhoudelijk- en ideologische congressen. Heel wat leden twijfelden bij de laatste verkiezingen om nog hun stem uit te brengen op onze partij. Een duidelijk teken dat we het roer best omgooien.”

Duidelijke liberale principes

“Als we het vertrouwen van onze leden en bij uitbreiding de kiezers willen (her)winnen, dan moeten we staan voor duidelijke liberale principes. Vrijheid van het individu met daartegenover een evenwichtig rechten-en-plichten-verhaal. Een efficiënte en doeltreffende overheid die zichzelf in vraag durft te stellen. Mensen niet bepamperen, maar hen helpen om zelf vooruit te komen” zegt Bart Tommelein.

“We hebben hetzelfde doel voor ogen: onze partij vernieuwen en opnieuw een wervend verhaal neerschrijven. We zijn ervan overtuigd dat we dit doel het best kunnen bereiken door samen te werken en onze krachten te bundelen” besluiten ze samen.