Haven Oostende en de Autonome Haven van Luik versterken hun samenwerking door het ondertekenen van een intentieverklaring

Posted on Posted in Haven, Oostende - De Stad aan Zee

Op donderdag 7 maart ontving Haven Oostende de heer Willy Demeyer, voorzitter van de Autonome Haven van Luik en de heer Yves Demeffe, directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik. Haven Oostende en de Autonome Haven van Luik ondertekenden een intentieverklaring die werd opgesteld om hun samenwerking te vergroten, vooral in het kader van de toekomstige ontmanteling van offshore windturbines in de Noordzee die het einde van hun levensduur bereiken.

België telt bijna 1.500 onshore en offshore windturbines. Na 20 tot 25 jaar moeten windturbines worden vervangen door apparatuur van de nieuwe generatie: efficiënter en krachtiger.

Nu reeds moeten we nadenken over het op een duurzame manier ontmantelen van de oudste windturbines. In Oostende zullen naar verwachting vanaf 2030 ongeveer 400 turbines moeten worden ontmanteld. Zodra de windturbines zijn ontmanteld, kunnen de verschillende materialen (staal, koper, aluminium, kabels, beton, metalen,…) naar de meest geschikte recyclingkanalen worden geleid.

De sterke recente cluster van de circulaire industrie in de haven van Oostende versterkt de blauwe economie en vice versa. Binnen de blauwe economie wordt het circulaire verhaal steeds belangrijker. Samen met andere havens, kennisinstellingen en economische beleidsactoren onderzoekt Haven Oostende de mogelijkheid om binnen deze nieuwe markt een actieve rol te spelen en de cluster van de circulaire industrie hierbij actief te betrekken.

Haven Oostende heeft alle infrastructuur en kennis in huis om ontmantelingsprojecten te faciliteren. De REBO zwaarlastterminal is uitgerust om dergelijke installaties te behandelen.

Het is belangrijk om zowel op nationaal als internationaal niveau nauw overleg te voeren over de ontmanteling van offshore windparken. Daarom nam Haven Oostende, in samenwerking met institutionele en private actoren, het initiatief om een ​​platform te lanceren waar verschillende vaardigheden en expertises samengebracht worden om oplossingen te vinden via de implementatie van synergiën.

In het kader van de toekomstige ontmanteling van de offshore windturbines richtte Haven Oostende zich vervolgens op de haven van Luik met het oog op het transport over water van de in de Noordzee geïnstalleerde windturbines (of delen van windturbines) op het land tot aan Luik en om de verschillende elementen in de industrieën in de Luikse regio te recyclen.

De synergie tussen Haven Oostende en de haven van Luik is een vruchtbare uitwisseling van expertise, waarbij de ene haven zijn knowhow in offshore windparken deelt met de andere, terwijl die laatste zijn specialisatie in onshore windparken bijdraagt.

“Haven Oostende speelt een voortrekkersrol in de circulaire industrie. Het circulaire verhaal wordt ook steeds belangrijker binnen de blauwe economie. Wanneer de levensduur afloopt, komt er een moment waarop de windturbines op zee ontmanteld moeten worden.” – Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende

“Haven Oostende speelde de afgelopen jaren een cruciale rol in het bouwen en onderhouden van de windparken in de Noordzee. De vele referenties zetten Haven Oostende op de kaart als dé logistieke offshore wind hub van het Zuidelijk deel van de Noordzee. Het is voor ons dan ook een logische stap om ons optimaal voor te bereiden voor de ontmanteling van deze windturbines.” – Dirk Declerck, CEO – Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende

“Haven Oostende beschikt met de zwaarlastterminal REBO over de nodige infrastructuur en doet er alles aan om vanaf 2030 het ontmantelen van windturbines mogelijk te maken. Daarnaast biedt het ons extra groeimogelijkheden en lokale werkgelegenheid.” – Bart Tommelein, Voorzitter REBO & Burgemeester Stad Oostende

“In de haven van Luik hebben een aantal belanghebbenden in de Luikse haven al interesse getoond in het verwelkomen van deze oude windturbines, met het oog op het scheiden van de verschillende samenstellende materialen en het vinden van terugwinningskanalen. Dit is dus een kans voor onze regio om zich te profileren in deze recyclingsector en een mooi circulair economieproject dat interessant is voor onze concessiebedrijven.” – Willy Demeyer, Voorzitter Autonome Haven van Luik

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.
De Autonome Haven van Luik

De Autonome Haven van Luik (PAL), de eerste binnenhaven van België en de derde Europese binnenhaven, een echt multimodaal transportplatform, vertegenwoordigt ruim 19 miljoen ton (water-spoor-weg) en ruim 86.000 TEU aan containervervoer. Het Luikse havencomplex vertegenwoordigt volgens de Nationale Bank van België 7.858 directe banen en 10.445 indirecte banen, gegenereerd door alle concessiebedrijven van de Autonome Haven van Luik. De haven van Luik blijft een belangrijke hefboom voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Het blijft een belangrijke speler op het gebied van duurzame ontwikkeling: 73% van het verkeer dat in de verschillende havengebieden wordt afgehandeld, gaat over het water, wat een echte prestatie op Europees niveau betekent. Tegenwoordig moeten vervoerswijzen zoals rivier- of spoorvervoer deel uitmaken van duurzame logistiek, in complementariteit met de weg.