Henri Serruys Ziekenhuis en AZ Damiaan vormen samen één sterk ziekenhuis ‘AZ Oostende’

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Ziekenhuizen

De Oostendse ziekenhuizen AZ Damiaan en Henri Serruys zijn tot een akkoord gekomen om samen één sterk Oostends ziekenhuis te vormen. Dat nieuwe en eengemaakte ziekenhuis AZ Oostende moet een einde maken aan de huidige versnippering. Het doel is om toegankelijke en kwalitatieve zorg dicht bij huis aan te bieden aan alle patiënten uit de volledige regio Oostende.

De afgelopen jaren werd het belang van kwalitatieve en toegankelijke zorg meer dan ooit duidelijk. Om het zorgaanbod in Oostende en de omliggende regio nog te verbeteren, werd in het bestuursakkoord van Stad Oostende (2019-2024) de duidelijke ambitie geformuleerd om naar één sterk Oostends ziekenhuis te gaan. Stad Oostende is dan ook erg tevreden dat de twee Oostendse ziekenhuizen, het Henri Serruys Ziekenhuis en AZ Damiaan een samenwerkingsakkoord sluiten om uit te groeien tot een eengemaakt Oostends ziekenhuis.

Publiek-private samenwerking

De twee ziekenhuizen zullen samen een vzw-ziekenhuisvereniging vormen, de publiek-private samenwerkingsvorm die voorzien is in de wet. Ook in steden als Kortrijk, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout zijn de voorbije jaren sterke eengemaakte ziekenhuizen opgericht in de vorm van een ziekenhuisvereniging. Van ‘privatisering’ is er dus geen sprake.

In de integratiestuurgroep die het voorbereidend werk doet voor de eenmaking en later ook in het bestuur van het eengemaakte AZ Oostende, zullen beide ziekenhuizen gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn: zowel AZ Damiaan, als het Henri Serruys Ziekenhuis / Stad Oostende, zullen hierin elk zes mandaten opnemen

Zorgaanbod in Oostende garanderen, uitbreiden en blijven verbeteren

Het eengemaakte ziekenhuis AZ Oostende zal ook in de toekomst kwalitatieve zorg garanderen voor Oostende en bij uitbreiding de volledige regio Middenkust. De Regionale Zorgregio Oostende, zoals uitgewerkt in het Vlaams Zorgdecreet, telt bijna 200.000 inwoners. Daarbovenop zijn er in Oostende en de omliggende kustgemeenten nog eens tienduizenden tweedeverblijvers en bijna 750.000 verblijfstoeristen per jaar. Al die mensen hebben recht op toegankelijke en kwalitatieve hulp.

De huidige versnippering in het ziekenhuislandschap in Oostende is niet langer houdbaar. Voor basiszorg en gespecialiseerde zorg legt de overheid steeds strengere normen op. Wanneer minimumquota niet worden gehaald, mogen bepaalde behandelingen niet meer in een ziekenhuis worden uitgevoerd. Daardoor dreigen sommige specialisaties uit Oostende te verdwijnen.

De eenmaking van de twee bestaande ziekenhuizen biedt daar een antwoord op. Eerste- én tweedelijnszorg dicht bij huis kunnen dan gegarandeerd worden voor de Oostendenaar en voor de inwoners van de ruime regio. Met gebundelde krachten wordt de zorg in het nieuwe AZ Oostende naar een nog hoger niveau gebracht én kan het aanbod van specialisaties nog worden uitgebreid.

Meer kansen voor personeel en artsen dicht bij huis

Het oprichten van AZ Oostende biedt ook meer carrièremogelijkheden dicht bij huis, zowel voor verpleegkundigen, artsen als andere medewerkers. Dankzij de nieuwe samenwerking kunnen processen, diensten en de personeelsstructuur beter worden georganiseerd en zullen (publieke) middelen ook efficiënter besteed worden.

Het toekomstige AZ Oostende zal één van de grootste werkgevers in de regio worden. Het doel is dat iedere medewerker zich er thuis voelt en in optimale omstandigheden het beste van zichzelf kan geven voor alle patiënten. Het basisprincipe is dat de historische loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bestaande medewerkers behouden zullen blijven. We verwachten ook dat het nieuwe eengemaakte ziekenhuis zal groeien en aantrekkelijk zal zijn voor (top)artsen en al het andere zorgpersoneel uit de ruime regio.

Gefaseerde aanpak met veel ruimte voor overleg

Het nieuwe eengemaakte ziekenhuis wordt in verschillende fases grondig voorbereid. In een eerste fase wordt een gedetailleerd stappenplan uitgewerkt, in nauw overleg met de betrokkenen zoals het personeel en de artsen. Voor patiënten verandert er niets: zij kunnen nog steeds bij hun vertrouwde arts terecht op de campus Serruys of bij AZ Damiaan.

Om mee te kunnen gaan in dit nieuwe verhaal, stapt het Henri Serruys Ziekenhuis uit het AZ Sint-Jan Oostende-Brugge. De opzegperiode voor deze uitstap is twee jaar. Voor patiënten die nood hebben aan supergespecialiseerde zorg – de zogenaamde ‘derdelijnszorg’ – zal het nieuwe AZ Oostende blijven doorverwijzen naar AZ Sint-Jan als voorkeurpartner. Ook AZ Damiaan werkt op vandaag al nauw en constructief samen met AZ Sint-Jan binnen het KOM-ziekenhuisnetwerk.

“We willen een ééngemaakt ziekenhuis waarin zowel het Henri Serruys Ziekenhuis als het AZ Damiaan als gelijkwaardige partners meebouwen aan dit nieuwe verhaal”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Door de krachten te bundelen willen we in onze zorgregio, een toegankelijk, kwalitatief en uitgebreid zorgaanbod garanderen in de toekomst.”

Meer info:

www.oostende.be/eengemaakt-ziekenhuis

www.azdamiaan.be/nl/nieuws/eengemaakt-ziekenhuis