Heropstart shop-acties bewijzen hun nut

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie

Ook tweede shop-actie levert meerdere overtredingen op

Recent startte Politie Oostende terug met de gekende SHOP-acties. Tijdens de eerste actie in april, lag de focus op zwartwerk waar 8 overtredingen werden vastgesteld. Tijdens de SHOP-actie in mei lag de focus voornamelijk op voeding, hygiëne en correcte uitbatingen. Naar aanleiding van deze zeer gerichte controle, werden 4 handelszaken meteen tijdelijk gesloten. Zoals steeds gebeuren deze acties in samenwerking met externe controlediensten om gepast op te kunnen treden.

Heropstart acties meer dan nodig

“De SHOP-acties, georganiseerd door onze wijkdiensten, zijn intussen een vaste waarde geworden in onze stad en we blijven er op inzetten” vertelt korpschef Philip Caestecker. “We werken samen met externe controlediensten zoals het FAVV, RVA, RSZ, FOD Economie, FOD Financiën, Dienst Vreemdelingenzaken, Douane… om zo in te zetten op eerlijke handel in Oostende. In april zijn we terug gestart met de acties en ook in mei lieten we niet na om te controleren.”

Vier handelszaken gesloten

Bij deze gerichte actie lag de focus op voeding, hygiëne en correcte uitbating. Van de twaalf gecontroleerde handelszaken, moesten er drie de deuren volledig sluiten wegens de slechte omstandigheden in de keuken, waarvan er bij één zelfs een rattenplaag werd vastgesteld. Een andere handelszaak moest beperkt sluiten. Één handelszaak was niet geregistreerd als handelszaak en een andere baatte onder één onreglementaire noemer, twee handelszaken uit. Slechts één handelszaak bleek volledig in orde met alles. De verschillende controlediensten stelden meerdere overtredingen vast:

  • De FOD Financiën had de handen vol om de fiscale aspecten van de gecontroleerde handelszaken te laten regulariseren na tal van overtredingen betreffende het dagboek en overtuigingsstukken. Dit gaat over het correct bijhouden en ingeven van de aan- en verkopen;
  • De RVA en RSZ stelden 5 processen-verbaal op wegens overtredingen op de werkgelegenheid;
  • De Dienst Vreemdelingenzaken stelde, net zoals bij de vorige actie in april, vast dat één persoon illegaal in het land verbleef.

“Na verschillende hercontroles, zijn de vier gesloten handelszaken intussen opnieuw geopend en houden we ze nauwlettend in de gaten” besluit korpschef Philip Caestecker. “De volgende SHOP-actie zal opnieuw andere handelszaken onder de loep nemen. Onze recente acties bewijzen jammer genoeg dat het meer dan noodzakelijk is om hier hard op te blijven inzetten, zeker ter ondersteuning van die zaken die wél in orde zijn.” “Met de SHOP-acties voeren we gerichte controles uit op handelszaken waarvan we signalen krijgen dat er misschien iets niet pluis is,” geeft burgemeester Bart Tommelein aan. “Elke handelaar moet verantwoordelijkheid opnemen en de wetgeving volgen. Oneerlijke concurrentie tolereren we niet in onze stad, dus blijven we hier een lik-opstukbeleid hanteren.”