Investeringssteun broodnodig voor nieuwbouwschepen in visserijsector

Posted on Posted in Vlaams Parlement

Vlaanderen zal de noodzaak aan investeringssteun voor nieuwbouwschepen in de visserij op de Europese agenda plaatsen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Bart Tommelein (Open Vld) aan Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V). ‘Gisteren nog vond een scheepsramp plaats met de Z525 Sylvia-Mary met thuishaven Oostende. Het doet ons nogmaals beseffen welke risicovolle sector de visserij is. Het belang van de vernieuwing, veiligheid en performantie van de visserijvloot mag dan ook niet onderschat worden. Nochtans verbiedt Europa momenteel de steun voor nieuwbouwschepen. Tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap in 2024 zal dit thema actief op de agenda worden geplaatst’, aldus Vlaams Parlementslid Bart Tommelein (Open Vld).

In 2022 bleek gemiddelde leeftijd van de Belgische visserijvloot 31 jaar is. Slechts 8 vaartuigen zijn op dit moment jonger dan 10 jaar waarvan in 2022 2 nieuwe vaartuigen in gebruik werden genomen. Vernieuwing van de visserijvloot blijkt echter een heikel punt in het visserijbeleid van de Europese Unie. Toch zou dit voor de Vlaamse visserij, die voor 90% bestaat uit een vloot die nog werkt met boomkortechnieken, een impuls kunnen geven aan verduurzaming van de visserijvloot. Ook in het kader van de Europese Green deal, waar de lidstaten zich ertoe hebben verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, zal de verduurzaming van de visserijsector een belangrijk element vormen.

Vlaams parlementslid Bart Tommelein (Open Vld): “Het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) voorziet wel in steun voor onderzoek en innovatie en voor de samenwerking tussen wetenschappers en vissers maar verbiedt de steun voor nieuwbouwschepen. Het mag duidelijk zijn dat nieuwbouw als hoofdobjectief een verduurzaming van de visserij moet hebben en geen aanleiding mag geven tot overbevissing en de daaruit volgende aantasting van duurzame visbestanden. Vanaf januari 2024 zal ons land het EU-voorzitterschap op zich nemen en zal minister van visserij Hilde Crevits op mijn vraag dit belangrijk thema op de agenda plaatsen. Een wetenschappelijke studie omtrent de impact van nieuwbouwschepen wordt tevens voorbereid.”