Vlaanderen wil snellere ratificatie van handelsakkoorden

Posted on Posted in Vlaams Parlement

Om een internationaal handelsverdrag te ratificeren, moet het door alle Belgische parlementen goedgekeurd worden. In Vlaanderen gebeurt dat vlot, Wallonië en Brussel staan vaak op de rem. Het Vlaams Parlement wil vaart maken en vraagt met aandrang een snelle ratificatie in de andere parlementen. Ook Europa voert de druk op.

Momenteel lopen er negen van die ratificatieprocedures voor handelsverdragen van de Europese Unie. De negen verdragen zijn door het Vlaams Parlement geratificeerd, maar niet door de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor twee van die akkoorden is België zelfs het laatste land dat het verdrag blijft blokkeren. Ook de Europese Commissie voert de druk nu op bij monde van Europees Handelscommissaris, Valdis Dombrovskis, en de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, Josep Borrel. Dat blijkt uit een artikel van Politico van 3 februari 2023.

Ook de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben nu genoeg van de houding van de andere deelstaten. Door middel van een resolutie willen ze vaart zetten achter de ratificatieprocedure.

Ons land is bij uitstek een exportland. In Vlaanderen was de export vorig jaar goed voor maar liefst 380 miljard euro. In het belang van onze concurrentiepositie, onze werkgelegenheid en onze welvaart is het van cruciaal belang dat we een daadkrachtig en duurzaam handelsbeleid blijven verdedigen tegen protectionistische tendensen in. Het ratificeren van de Europese handels- en investeringsverdragen is voor het behoud en versterken van onze welvaart een absolute noodzaak.