Werken zone gasexplosie Christinastraat worden hervat

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Het parket laat weten dat de werfzone op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat vrijgegeven wordt. De werken kunnen opnieuw worden opgestart. Het einde van de werken in deze zone is voorzien voor begin maart 2023.

De werkzaamheden op de hoek van de Christinastraat met de Ooststraat (de getroffen zone van de gasexplosie) werden een tijd lang stilgelegd op bevel van het parket. Het parket laat nu weten dat de werfzone vrijgegeven wordt.

Dat wil zeggen dat de wegen- en rioleringswerken opnieuw opgestart worden. Concreet worden deze week de resterende rioleringswerken uitgevoerd. Ook de rioleringspomp wordt verwijderd. Volgende week zullen de nutsmaatschappijen (Fluvius, Farys, … ) herstellingswerken uitvoeren aan de leidingen. Aansluitend starten we met de afwerking van de bovenbouw. Het einde van de werken in deze zone is voorzien voor begin maart 2023.

Meer info en updates op www.oostende.be/christinastraat