Horecazaak verplicht gesloten na hercontrole

Posted on Posted in Handhaving, In de pers, Oostende - De Stad aan Zee, Politie, Veiligheid

Een horecazaak op de Albert I-promenade, die eerder deze week werd gecontroleerd door de RVA, RSZ en FOD Financiën, is nu verplicht tijdelijk gesloten na een hercontrole. Op dinsdag 8 augustus vond een uitvoerige controle plaats van een horecazaak onder leiding van de RVA, RSZ en FOD Financiën met bijstand van Politie Oostende.

Daarbij werden verschillende inbreuken vastgesteld omtrent tewerkstelling. De uitbating kreeg na constructief overleg de kans om retroactief met alle wettelijke voorschriften en regels in orde te zijn.

Vandaag, donderdag 10 augustus, vond een hercontrole plaats. Wederom werd vastgesteld dat er drie onrechtmatige annulaties van werkprestaties gebeurden.

“Ondanks de verwittiging dat de zaakvoering zich retroactief in regel diende te stellen én er geen nieuwe sociale inbreuken mochten begaan worden, blijft de zaak hardleers”, laten de controlediensten weten. “Omwille van deze nieuwe sociale inbreuken inzake zwartwerk beslist de RVA ditmaal zonder pardon over te gaan tot de effectieve administratieve verzegeling.” De sluiting gebeurde met bijstand van een ploeg van Politie Oostende. De zaak zal nu pas terug kunnen openen door en wanneer RVA bij een nieuwe controle vaststelt dat men in helemaal orde is met de sociale regelgeving.

“Als toeristische stad hebben we in Oostende heel wat horeca- en handelszaken. Het is belangrijk dat iedereen de wettelijke voorschriften en regels correct naleeft. Alleen zo is er eerlijke concurrentie en economische leefbaarheid”, zegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys. “De hogere overheidsdiensten en Politie Oostende werken vlot samen om overtreders aan te pakken en op te volgen. Laat dit een duidelijk signaal zijn naar iedereen die denkt de wet naast zich te kunnen neerleggen: wij tolereren geen oneerlijke handelspraktijken.”