Hotel in Koningsstraat krijgt verbod tot uitbating

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie, Veiligheid

Stad Oostende legt via een Burgemeestersbesluit een verbod tot uitbating op aan een hotel in de Koningsstraat. Het hotel voldoet niet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Ook in 2022 moest het hotel al eens de deuren sluiten op bevel van de Burgemeester.

Een hotel in de Koningsstraat kreeg een verbod tot uitbating via een Burgemeestersbesluit. Na een controle bleek dat het hotel niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Ook in 2022 werd het hotel al even gesloten omdat de uitbaters niet het correcte brandveiligheidsattest konden voorleggen. Later kreeg het hotel een brandveiligheidsattest B, dat is een tijdelijk attest voor één jaar. Bij een nieuwe controle bleek nu dat het hotel niet aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften voldoet. Het hotel wordt daarom opnieuw – voor onbepaalde tijd – gesloten.

Hotels moeten te allen tijde brandveilig zijn. De voorschriften zijn er om de veiligheid van iedereen te garanderen. Wie zich niet aan die regels houdt, voelt de gevolgen.