Tommelein stelt zich vragen bij communicatie visserijverbod

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Open Vld, Vlaams Parlement

Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) zal bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) bevragen omtrent de gebrekkige communicatie over het visserijverbod op kabeljauw dat afgelopen dagen in werking trad. Een parlementaire vraag aan de minister werd daartoe ingediend.

Op 19 december 2023 werd door het Departement Landbouw & Visserij aan de Belgische visserijsector gecommuniceerd dat het visquotum van kabeljauw werd bereikt in een aantal visserijgebieden. Een verbod op visserij op alle soorten in deze gebieden zou worden ingesteld van 20 december om middernacht tot 1 januari 2024.

Bart Tommelein (Open Vld): ‘De communicatie zorgde – met de eindejaarsperiode in zicht – voor grote bezorgdheid in de visserijsector. Later werd de communicatie bijgestuurd waarbij een uitzondering werd gegeven aan kustvissers, garnalenvissers en de inktvissers die nauwelijks kabeljauw opvissen. Het is belangrijk dat de minister duidelijk maakt dat in de toekomst op dergelijke situaties beter kan worden geanticipeerd en dat de communicatie hiertoe niet last minute kan gebeuren.’ Tommelein diende daarom een schriftelijke vraag in bij de minister om meer duidelijkheid te krijgen.