Een peukenvrije stad: strenge aanpak stad Oostende loont

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende tolereert geen sigarettenpeuken op het openbaar domein. De Stad neemt hier een voortrekkersrol op en treedt streng op tegen rondslingerende sigarettenpeuken. Je riskeert een GAS-boete, sinds 2021 werden al meer dan 9000 inbreuken vastgesteld. Oostende zorgde er eerst voor dat alle vuilnisbakken een peukenring hebben zodat je je sigaret kan doven en daarna weggooien. Er zijn ook zakasbakjes beschikbaar. De Stad zet ook stevig in op sensibilisering en preventie via de netheidscampagne ”t is weer proper’. En dat loont vooral bij de eigen inwoners, in 2023 werden overwegend bezoekers van Oostende betrapt op een overtreding.

Stad Oostende leverde al heel wat inspanningen tegen rondslingerende sigarettenpeuken.

Peuken gooi je in de vuilnisbak of bewaar je in een zakasbakje. De Stad paste daarom eerst de infrastructuur op het openbaar domein aan: alle vuilnisbakken zijn uitgerust met een peukenring waarop je je sigaret kan uitdoven voor je die in de vuilnisbak gooit. Daarnaast werden in het stadscentrum ook peukenzuilen geplaatst waarin je je sigarettenpeuk kan achterlaten en deelt de Stad gratis zakasbakjes uit om je peuk in op te bergen.Maxim Donck, Schepen

 

Sensibiliseren

Sigaretten horen niet thuis op de grond, ze zijn slecht voor het milieu. Het duurt 10 tot 15 jaar vooraleer een sigarettenpeuk wordt afgebroken. Die bewustwording is heel belangrijk. Om rokers hierop te wijzen, werden er bij 100 rioolkolken sensibiliserende boodschappen geplaatst. Je leest er ‘Hier begint de zee’ en ‘Peuk op de grond? Dat is dan 350 euro’ om te wijzen op de GAS-boetes die je riskeert als je je peuk op de grond gooit. Stad Oostende spoort inwoners en bezoekers via de opvallende netheidscampagne ‘’t is weer proper’ aan om de stad netjes te houden. Kleurrijke illustraties wijzen erop dat sigarettenpeuken in de vuilnisbak horen. De campagne wordt online ingezet maar ook op mobiele borden in de stad die regelmatig verplaatst worden. In de uitgaansbuurt vind je ook een muurschildering rond dit thema.

Handhaven

Stad Oostende kiest voor een combinatie van preventie, sensibilisering en handhaving. Regels hebben pas nut als ze ook gehandhaafd worden. Sinds 2021 schrijven Gemeenschapswachten, gemeentelijke vaststellers, OVAM-vaststellers en politie GAS-boetes uit voor het achterlaten van sigarettenpeuken. In 2021 werden er 1.413 overtredingen vastgesteld, in 2022 waren dat er 3.233 (één derde meer dan in 2022) en in 2023 zijn er tot nu toe al 4.608 overtredingen. Sinds 2021 staat de teller dus al op 9.254 inbreuken voor het weggooien van sigarettenpeuken op het openbaar domein.

 

Vooral bezoekers beboet

Preventie en sensibilisatie lonen, er worden nog maar weinig overtredingen vastgesteld bij Oostendenaars. In 2021 bleek 47% van de overtreders geen inwoner te zijn, in 2022 is dat al 71%. In 2023 stellen we vast dat de overtredingen hoofdzakelijk worden gepleegd door bezoekers. Oostende trekt zeer veel bezoekers en toeristen aan, het is belangrijk dat ook zij meewerken aan nette straten. Daarom blijft de Stad met de netheidscampagne ook inzetten op bezoekers. De stad net en peukenvrij houden, is immers een taak voor iedereen.