Mercator blijft definitief tegen Oostendse kade liggen na goedkeuring Onroerend Erfgoed

Posted on Posted in City Marketing, Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

 

Op 28 maart 2023 werd de Mercator tegen de kade aangemeerd voor noodzakelijke werkzaamheden aan de masten. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft na zorgvuldige overweging besloten om deze positie te behouden. De voordelen op het gebied van toegankelijkheid, beheer en onderhoud van het historische schip waren doorslaggevend. Na de recente goedkeuring van het Agentschap Onroerend Erfgoed, kan de Mercator nu tegen de kade blijven liggen.

De nieuwe ligging heeft objectief gezien alleen maar voordelen. We verhogen op deze manier de veiligheid voor zowel het schip als de bezoekers, we kunnen het schip beter en tegen lagere kosten onderhouden, en op termijn kunnen we onze prachtige Mercator ook toegankelijker maken.Burgemeester Bart Tommelein 

De huidige positie stelt bezoekers in staat om langs het schip te wandelen en de volledige lengte en romp te bewonderen, wat resulteert in een verhoogde zichtbaarheid van het schip. Het onderhouden van de rondhouten wordt nu vereenvoudigd, met verminderde afhankelijkheid van windrichting. Bovendien zorgt deze ligging voor extra in- en uitgangen, waardoor evacuatie bij noodgevallen aanzienlijk vergemakkelijkt wordt.

Deze beslissing is belangrijk voor ons maritieme erfgoed. Door de Mercator tegen de kade te behouden, verzekeren we niet alleen de veiligheid en toegankelijkheid, maar creëren we ook nieuwe mogelijkheden voor onderhoud en toekomstige aanpassingen. Het is een positieve stap voor de stad en haar rijke geschiedenis.Schepen van Erfgoed Kurt Claeys

Dankzij de nabijheid van de kaaimuur en aanwezige ankerpunten zal het schip minder gevoelig zijn voor weersinvloeden. In het najaar is dit duidelijk gebleken toen we regelmatig te maken hadden met krachtige windsnelheden. In noodsituaties kan de brandweer nu gemakkelijker het gehele schip bereiken.

De geplande rolstoeltoegankelijkheid van het hoofddek via een helling of lift in de toekomst is een uniek initiatief, aangezien dit wereldwijd zeldzaam is voor schepen van dit kaliber. Dit vooruitstrevende plan heeft eveneens bijgedragen aan de beslissing om de huidige ligging van de Mercator te handhaven.

Het Stadsbestuur van Oostende kijkt uit naar de verdere ontwikkelingen en het behoud van dit maritieme erfgoed op haar huidige, gunstige locatie.