Info over het coronavirus voor personen met een auditieve beperking

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Slechthorenden en doven niet vergeten in Oostende

Oostende is een warme en sociale stad. Stad Oostende vindt het erg belangrijk om iedere Oostendenaar op een toegankelijke manier te kunnen informeren. Zeker in tijden waarin sommige burgers extra kwetsbaar zijn. Daarom houden we eraan om slechthorenden via een video met behulp van gebarentaal te informeren over hoe men zichzelf en de omgeving maximaal kan beschermen tegen het coronavirus.

Er werd eveneens een link geplaatst naar de video’s van CAB Afstandstolken die de federale communicatie vertaalt naar Vlaamse Gebarentaal (VGT). Op regelmatige tijdstippen zal de meest recente lokale Oostendse informatie in VGT worden aangevuld op onze website.

Stad Oostende zet sterk in op het welzijn van alle Oostendenaren en bouwt elke dag aan een Oostende waarin elk individu maximale kansen krijgt om deel te nemen aan de samenleving. We willen in deze crisisperiode extra inzetten op toegankelijke communicatie voor iedereen, en met deze video voor de Oostendse dovengemeenschap in het bijzonder.

Bekijk de boodschap in Vlaamse Gebarentaal op YouTube of via de website van de stad https://www.oostende.be/vgt-coronavirus