Jaarlijkse cijfers criminaliteit en handhaving 2022: stijgende politiecijfers en inbreuken op netheid

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee
Stad Oostende en Politie Oostende verzamelen jaarlijks cijfermateriaal rond criminaliteit en handhaving in Oostende. De jaarcijfers 2022 zijn beschikbaar.

 Bij de politiecijfers zijn er bij een aantal rubrieken meer overtredingen in 2022 dan in de vorige jaren. Dat is ook bij inbreuken op netheid het geval. De cijfers voor inbreuken op parkeren in een blauwe zone en honden op het strand dalen dan weer in 2022.

Stad Oostende en Politie Oostende stellen cijfermateriaal op vlak van criminaliteit en handhaving in Oostende beschikbaar. De jaarcijfers 2022 met een vergelijking tot 2018 zijn beschikbaar. De volledige cijfers kunnen onderaan dit bericht worden gedownload.

Zoals in de vorige rapporten, is er ook in dit rapport een ‘toelichting bij de cijfers’ opgenomen. Algemene tendens voor 2022: stijgende politiecijfers bij een aantal rubrieken, stijgend aantal inbreuken op netheid en dalende cijfers voor inbreuken op beperkte parkeertijd in de blauwe zone en honden op het strand. Belangrijke opmerking: de cijfers opzettelijke slagen en verwondingen verschillen van 2021. Vorig jaar werden alle opzettelijke slagen en verwondingen meegeteld, in 2022 enkel de opzettelijke slagen en verwondingen buiten de familiecontext.

Fietsdiefstal en winkeldiefstal

Het aantal fietsdiefstallen nam opnieuw toe in 2022 na een dalende tendens in 2020 en 2021. Ten opzichte van 2021 stijgt dit aantal met 40%, al blijft het aantal fietsdiefstallen lager dan in 2017 (daling van 27%).

Het aantal winkeldiefstallen blijft stabiel ten opzichte van 2017, al is er een stijging van 15% ten opzichte van 2021. Ook hier zal Covid-19 een impact gehad hebben.

Verdovende middelen

In 2022 waren er opnieuw meer evenementen en festivals, waardoor ook de opportuniteit voor het gebruik en verhandelen van drugs toe­nam. Zo werden in juli 2022 110 PV’s inzake drugsbezit opgesteld, waar het maandgemiddelde voor 2022 op 24 feiten lag. Deze piek stemt overeen met een verhoogde controle bij het festivalOstend Beach.

Vreemdelingenwetgeving

De cijfers omtrent de vreemdelingenwetgeving nemen na corona (en de aangepaste procedure) weer toe, de aantallen liggen 8% lager dan in 2017.

Vandalisme

Vandalisme kent een toename in 2022 ten opzichte van 2021. Het gaat hier in enkele gevallen om geclusterde feiten. Zo werden in maart 2022 verschillende huizen en garages beklad met graffiti in de wijk Westerkwartier en werden in juli 2022 een tiental vernielingen aangebracht aan voertuigen in één bepaalde straat.

Diefstallen uit of aan een voertuig en zakkenrollerij

Het aantal diefstallen uit of aan een voertuig neemt toe over de jaren heen (85% ten opzichte van 2017). In het najaar van 2022 arresteerde de politie een verdachte die een reeks van diefstallen pleegde op verschillende parkings in het centrum van Oostende. Ook in mei 2022 werden er meer diefstallen vastgesteld, al liggen de locaties meer verspreid over het grondgebied Oostende. Zakkenrollerij neemt over de jaren heen een duik om te stabiliseren in 2022. Een mogelijke verklaring is de aanwezigheid van de strandpolitie op het strand en de zeedijk. Mogelijks kan dit een afschrikkend effect hebben gehad. Ook diefstal met geweld zonder wapen kent een dalende tendens over de jaren heen (49% t.o.v. 2017).

Netheid blijft prioriteit

De Stad zette ook in 2022 sterk in op netheid en bijhorende controles op reinheid. De cijfers voor ​ sluikstorten zijn een pak lager dan andere jaren. Er zijn in het algemeen wel veel meer vaststellingen van inbreuken op reinheid, vooral rond afvalstra­ten en op het weggooien van sigaretten­peuken. Dat verklaart wellicht de daling bij de sluikstortcijfers. De vaststellingen bij afvalstraten namen toe van 23 in 2020 tot 65 in 2021 naar 203 in 2022. De vaststel­lingen in verband met het weggooien van sigarettenpeuken nam toe van 172 in 2020 naar 1446 in 2021 tot 3261 in 2022.

Dalende cijfers voor inbreuken blauwe zone en honden op het strand

De voorbije jaren werd er 2 keer per dag gecontroleerd op de blauwe zone (geen parkeerschijf/ beperkte parkeertijd). In 2022 was er door een herschikking van personeelsinzet telkens 1 controle per dag. Dit resulteert in lagere cijfers voor 2022 ten opzichte van de andere jaren. Dat is ook zo bij de cijfers voor inbreuken met honden op het strand. Honden zijn ondertussen in veel zones en op ruime uren toegelaten op het strand, ook in de zomer, wat het lagere cijfer verklaart.