Nieuwe SHOP-actie focust op nachtwinkels en nep GSM-accessoires

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie

Honderden valse goederen in beslag genomen, verschillende PV’s opgesteld.

Deze week voerde Politie Oostende samen met verschillende partners een nieuwe SHOP-actie uit. De focus lag deze keer op de verkoop van valse smartphoneaccessoires en inbreuken op de uitbating van nachtwinkels. In totaal werden meer dan vijftien pv’s opgesteld.

De SHOP-acties in Oostende zijn intussen welbekend. Vanuit de wijkpolitie en in nauwe samenwerking met Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de federale overheidsdiensten Financiën en Economie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en Douane & Accijnzen worden onaangekondigd handelszaken gecontroleerd. Het doel: oneerlijke en onveilige handelspraktijken aan de kaak stellen. Na eerdere acties gericht op onder meer horecazaken en schoonheidssalons, lag de focus nu op enerzijds de uitbating van nachtwinkels en anderzijds de verkoop van nep accessoires voor gsm’s en smartphones.

Eén nachtwinkel in orde
In totaal kregen twaalf handelszaken – zes nachtwinkels en zes accessoireverkopers – de inspectiediensten over de vloer. De RSZ en RVA deelden in totaal drie mondelinge waarschuwingen uit voor deeltijdse arbeid, het niet registreren als zelfstandige en het niet aangeven van een meewerkende echtgenoot. De FOD Financiën stelde in totaal acht processen-verbaal op voor onder meer een onvolledige registratie van (dag)ontvangsten, één handelszaak maakte geen gebruik van een kassa. De FOD Economie had eveneens de handen vol en stelde zes pv’s op na het aantreffen van namaakgoederen. 250 smartphonehoesjes en nog eens honderd andere accessoires, zoals oortjes, laadkabels en schermen, werden in beslag genomen. Het onderzoek naar de echtheid van sommige goederen loopt nog. Drie pv’s kwamen er na een foute of ontbrekende prijsaanduiding. Eén handelaar krijgt vijftien dagen de tijd om de ontbrekende Nederlandstalige etikettering aan te brengen. Gebeurt dat niet, volgt alsnog een pv. Hetzelfde geldt voor een uitbater die geen aankoopfactuur kon voorleggen aan Douane & Accijnzen. Tot slot volgen nog boetes voor twee verschillende nachtwinkeluitbaters: de één kon geen vergunning voorleggen voor de verkoop van alcohol en tabak, bij de andere ontbraken taksbanden of fiscale zegels op waterpijpen. En als het goed is, mag het ook gezegd worden: één nachtwinkel was perfect in orde.

Actie bovenop reguliere controle
“De SHOP-acties blijven, naast controles in de reguliere politiewerking, een belangrijk speerpunt in de aanpak van malafide bedrijfsvoering”, zegt waarnemend korpschef Hannelore Hochepied. “De intense samenwerking met verschillende partners bewijst dat je door gestructureerd samen te werken sterke resultaten kan behalen.” Dat onderstreept ook burgemeester Bart Tommelein. “Net als bij de vorige SHOP-acties zijn de resultaten opnieuw navenant. Oneerlijke concurrentie tolereren we niét. De boodschap is glashelder: de controles richten zich niet alleen op wie de wet naast zich neerlegt, maar steunen ook diegene die de regelgeving correct naleeft.”