Nieuwe verordening voor handelszaken en ondernemingen

Posted on Posted in Administratieve Vereenvoudiging, Economie, Oostende - De Stad aan Zee

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde een nieuwe verordening goed die zorgt voor meer flexibiliteit voor de ondernemers. Belangrijk voor horeca-uitbaters is dat de vergunningen voor coronaterrassen verlopen op 31 januari. Zij kunnen vanaf nu een permanent of tijdelijk terras aanvragen.

Meer flexibiliteit, kwaliteit en toegankelijkheid

Stad Oostende heeft een nieuwe verordening voor activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen. Die nieuwe verordening zorgt meer flexibiliteit bij de aanvraag van bijvoorbeeld een terras of extra voorwerpen op het openbaar domein. Het gaat bij dat laatste dan specifiek over automaten, stoepborden, buitenetalages, lichtreclames, fietsrekken, braadspitten, luifels,… Tevens wordt er meer aandacht aan de kwaliteit van het straatbeeld besteed.

Stad Oostende hanteert drie basisprincipes in de nieuwe verordening: gebruik van kwalitatieve, veilige en duurzame materialen, het vermijden van ‘visuele vervuiling’ in het straatbeeld en toegankelijkheid. De bestaande vergunningen die vóór de nieuwe verordening toegekend waren, blijven geldig. Nieuwe aanvragen zullen volgens de nieuwe regels individueel beoordeeld worden.

Horeca-uitbaters kunnen vanaf nu een permanent of tijdelijk terras aanvragen

Eind vorig jaar werden de coronaterrassen verlengd. Die vergunning verloopt echter op 31 januari 2022. Wie zo’n coronaterras heeft, moet nu een permanent of tijdelijk terras aanvragen.

Op maandagavond 17 januari organiseerden Stad Oostende en Economisch Huis Oostende al een webinar over de nieuwe verordening voor horeca-uitbaters, waarbij onder meer de regelgeving rond terrassen werd toegelicht.

Op maandagavond 7 maart om 19.00 uur volgt een nieuwe infosessie, die niet enkel de regelgeving rond terrassen zal behandelen, maar ook een uitgebreidere toelichting over de hele verordening zal geven. Wie zich hiervoor wil inschrijven, mag contact opnemen met het Economisch Huis Oostende (info@economischhuis.be).

De nieuwe verordening is te raadplegen op de website van Stad Oostende via https://www.oostende.be/stedelijke-verordening-met-betrekking-tot-activiteiten-verbonden-aan-handelszaken-en-ondernemingen