Oostende richt fraudecel en meldpunt op: “Een kliklijn? Nee, het geld moet gewoon belanden bij wie het echt nodig heeft”

Posted on Posted in In de pers

HLN.BE – Leen Belpaeme // In Oostende start volgende maand een fraudecel op. Bedoeling is dat wie misbruik van het systeem maakt, wordt gesanctioneerd. Er komt ook een meldpunt: van een leefloon dat onterecht wordt uitgekeerd, over gefoefel met een domicilie tot misbruik van subsidies. “Het is voor alle duidelijkheid geen kliklijn”, benadrukt burgemeester Bart Tommelein.

Oostende zette er de voorbije jaren al fors op in om inwoners die het moeilijk hebben te ondersteunen. Via rechterverkenning wordt gekeken op welke tegemoetkomingen mensen recht hebben. “Maar tegenover rechten staan ook plichten”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Het is aan de stad om het naleven van die plichten ook te handhaven, zodat de schaarse overheidsmiddelen terechtkomen waar ze het meest nodig zijn. Dat betekent dat we ook moeten kunnen optreden in geval van fraude.”

Meer juridische armslag

Om dat te realiseren, richt Oostende een fraudecel op. Die zal bestaan uit één leidinggevende en twee administratieve medewerkers. Het is onafhankelijk orgaan, vergelijkbaar met de werking van een ombudsdienst. “De fraudecel zal een aanvulling zijn op de huidige controles die al gebeuren door de bevoegde diensten en zal door haar onafhankelijke adviezen meer juridische armslag geven bij te nemen beslissingen rond fraude. Het doel is niet enkel opsporen en aanpakken, maar ook om aanbevelingen te doen op lange termijn om fraude te vermijden.”

Sociale woningen

Verder wordt er een intern meldpunt opgericht. “Wanneer een melding wordt ingediend bij de fraudecel, wordt die onderzocht. Is er sprake van fraude, dan zal ze hierover een advies verlenen. Dat kan bijvoorbeeld een melding zijn over vermoedens van onterecht uitbetaald leefloon. Er wordt daarnaast gewerkt op domiciliefraude. Door de gecoördineerde samenwerking tussen diverse diensten, waaronder Burgerzaken, Wonen, het Sociaal Huis, politie en medewerkers op straat, kan domiciliefraude via gerichte controles extra aangepakt worden. Er komt ook meer controle op echtheid van (buitenlandse) documenten en op buitenlandse eigendommen. Het doel is om te zorgen dat sociale woningen terechtkomen bij mensen die er nood aan en recht op hebben.”

Tommelein benadrukt wel dat het geen kliklijn is. “Wij lanceren hiermee geen oproep om mensen te verklikken, we willen wel dat de meldingen die vandaag al via verscheidene kanalen binnenkomen, gecentraliseerd worden en op een professionele manier worden opgevolgd.”

De fraudecel zal ten slotte ook ingezet worden tegen gesjoemel met subsidies. “Het is een verdere stap in de controle bij de uitkering ervan. Op basis van die controles kunnen ook aanbevelingen gedaan worden om het subsidiereglement aan te passen en die zo in de toekomst minder fraudegevoelig te maken”, aldus Tommelein.

Om tot een eventuele sanctie over te gaan, zal de cel het bewuste fraudegeval doorspelen aan de bevoegde dienst.