Ondertekening oprichtingsakte vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Ziekenhuizen

Stad Oostende ontving het Ministerieel Besluit van 1 maart 2023 omtrent de goedkeuring van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW Oostende tot oprichting van de vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende. Vandaag wordt de oprichtingsakte voor vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende officieel ondertekend. Een nieuwe mijlpaal in het voorbereidingstraject naar 1 november 2023.

Een nieuw sterk eengemaakt ziekenhuis die toegankelijke en kwalitatieve zorg zal bieden dicht bij huis voor alle patiënten in de regio Oostende, dat is de ambitie. AZ Oostende biedt hierop het antwoord. Op 1 november 2023 gaat dit eengemaakt ziekenhuis officieel van start, maar de voorbereidingen hiervoor zijn al een tijdje aan de gang. Vandaag bereiken we een nieuwe mijlpaal in deze voorbereidingsfase, want na het sluiten van het pre-fusieakkoord en het princiepsakkoord hospital governance AZ Oostende volgt nu ook de oprichting van de vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende.

Vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende

AZ Oostende zal de publiek-private rechtsvorm aannemen van een vzw-ziekenhuisvereniging. Het oprichten van een vzw-ziekenhuisvereniging betekent dat de wettelijke bepalingen uit het Decreet Lokaal Bestuur moeten worden nageleefd. Dit Decreet biedt verschillende garanties om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg maximaal te bewaken. ​ De vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende zal uit drie leden bestaan: de AV Henri Serruysziekenhuis, het OCMW Oostende en vzw Az Damiaan.

Goedkeuring

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op 28 november 2022 de oprichting van en deelname aan de vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende goed. Deze beslissing was onderworpen aan de goedkeuring van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en gelijke kansen, die 90 dagen de tijd had om zijn beslissing mee te delen. Op 1 maart 2023 keurde de Minister de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 november 2022 goed. Hierdoor kan de oprichtingsakte van de vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende ondertekend worden.

Officiële ondertekening oprichtingsakte

Vandaag 6 maart 2023 wordt de oprichtingsakte van vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende officieel ondertekend door de AV Henri Serruys, OCMW Oostende en Az Damiaan. Een nieuwe mijlpaal in het voorbereidingstraject naar 1 november 2023.