Opstart zomerschool ‘Talen(t) aan Zee’ in Oostende

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende hecht veel belang aan studie- en opvoedingsondersteuning voor kinderen en jongeren. Na enkele jaren experimenteren via projectsubsidies start daarom vanaf nu een structurele uitwerking van de zomerschool ‘Talen(t) aan Zee’ in samenwerking met De Katrol vzw. ‘Talen(t) aan Zee’ rolt de werking van de zomerschool verder uit naar de paasvakantie en er zullen gedurende het volledige jaar taalstimulerende activiteiten georganiseerd worden.

In Oostende worden heel wat acties ondernomen om kinderen en jongeren een positief schooltraject te laten lopen. “De strijd tegen armoede is voor ons als stadsbestuur een topprioriteit”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Een diploma is de beste garantie op een weg uit de armoede. Een goede kennis van het Nederlands en voldoende studie- en opvoedingsondersteuning zijn daarvoor belangrijke sleutels.” Voor kinderen in het basis- en secundair onderwijs werkte de Stad hiervoor al heel nauw samen met de Katrol vzw. Het onderwijs- en welzijnsveld ervaarde die samenwerking als bijzonder waardevol en positief.

Studieondersteuning en taalstimulering

Tegelijk experimenteerde de Stad sinds 2020 via eigen projectmiddelen met het concept van een zomerschool met de focus op taalstimulering en taalverwerving Nederlands. “Kennis van het Nederlands is de sleutel tot een mooi samenlevingstraject. Ook voor een optimale zelfontplooiing is het belangrijk dat kinderen en jongeren zo snel mogelijk de taal machtig zijn. Dat kan door heel veel oefenkansen aan te bieden, ook tijdens de schoolvakanties”, aldus schepen van Mens en Milieu Silke Beirens. ​
​In de zomerschool worden die oefenkansen gekoppeld aan sport en spel, wat het leren van Nederlands nog aantrekkelijker maakt.

Nood aan structurele uitwerking

Om een antwoord te bieden op de blijvende noden, wordt de expertise van De Katrol vzw nu gekoppeld aan de ervaringen vanuit de zomerschool. Met ‘Talen(t) aan Zee’ wordt broodnodige taalstimulering bij kinderen uitgebreid met een aanbod studieondersteuning. Dat zorgt ervoor dat de zomerschool ook een bredere doelgroep aanspreekt. Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: “Dankzij het verbreden van het aanbod en de uitbreiding van zomervakantie naar paasvakantie kunnen we nu ook aan een pak meer doelstellingen werken die kinderen en jongeren kansen geven op een succesvol onderwijstraject. Zo werken we verder aan de aanpak van kansarmoede in Oostende.”

De doelstellingen van het project zijn divers:

  • kinderen/jongeren de kans geven om Nederlands te oefenen of aan te leren;
  • het algemeen welzijn van het kind/de jongere verhogen;
  • schoolse opdrachten leren plannen;
  • een rustige studie-/werkomgeving helpen creëren;
  • samen oplossingen zoeken om leerachterstand weg te werken.

Binnen Talen(t) aan zee zal niet enkel in de schoolvakanties aandacht zijn voor deze noden, maar ook doorheen het werkjaar worden verschillende taalstimulerende activiteiten voorzien. De opbouw van de paas- en zomerschool gebeurt nog steeds in samenspraak met verscheidene partners waaronder Samen Divers vzw.