Oostende wil internationaal centrum voor drones worden

Posted on Posted in In de pers

KW – Oostende moet hèt centrum worden voor drone-innovatie. Daarom hebben zes partners ‘Ostend dronehub’ opgericht. Ostend Dronehub wil de link leggen tussen mensen die dronediensten nodig hebben en bedrijven die ze aanbieden.

De zes partners die aan de wieg van Ostend Dronehub staan, zijn Haven Oostende, Economisch Huis Oostende, Rebo, Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, Hogeschool Vives en het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum VLOC. Ze willen de potentiële economische impact van drones ten volle benutten.

Ostend Dronehub profileert zich internationaal en wil mensen die dronediensten zoeken, verbinden met mensen die dronediensten aanbieden. Dat proces wordt begeleid op technisch vlak (welke drones), operationeel (hoe testen en uitvoeren) en inhoudelijk (dataverwerking. De tweede doelstelling is actief onderzoek uitvoeren en zo een kenniscentrum worden op het vlak van drones.
Ook op land en op zee

Wie drone zegt, denkt normaal aan een onbemande vliegend toestel, maar er bestaan ook onbemande grondvoertuigen en watervaartuigen. Door inzet van deze nieuwe technologieën kan transport over de weg en over het water slimmer, veiliger en efficiënter plaatsvinden. Beter gebruik van vaarwateren kan de verkeersdruk op het reguliere wegennet verminderen. Al deze technologische evoluties horen ook bij de expertise van Ostend Dronehub.

“De oprichting van Ostend Dronehub kadert binnen de strategische doelstelling van de stad Oostende, waarin ondernemerschap wordt gestimuleerd”, zegt Charlotte Verkeyn, schepen en voorzitter van haven en Economisch Huis. “We zien Oostende als innovatiepool voor nieuwe industrieën. De internationale activiteiten van Ostend Dronehub moeten onze positie in de top van Europa op het vlak van innovatief drone- onderzoek en drone-toepassingen verder verankeren.”
Krachten bundelen

Er lopen in Oostende al verschillende initiatieven met drones. Zo is er het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) met het Marine Robotics Centre, het NASC (North Sea Aviation Center), die twee fixed wing drones aankocht, het DroneLab van Hogeschool Vives, het VLOC dat focust op het opleidingsluik, Greenbridge, die verschillende technologieën huisvest, het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), dat verkennend onderzoek voert rond spuitdrones in precisielandbouw… De krachten worden nu gebundeld in Ostend Dronehub.

“De oprichting van een dronehub past perfect in onze ambitie om een echte pioniersstad te zijn”, aldus burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Inzetten op innovatie en nieuwe technologieën komt zowel bedrijven, organisaties als burgers ten goede. Onze Stad aan Zee is mee met haar tijd.”