Oostende voert 3 fietszones in

Posted on Posted in Mobiliteit, Oostende - De Stad aan Zee

Vanaf vandaag wordt het volledige oud centrum van onze stad een fietszone. Ook in de omgeving van het Leopoldpark en in de omgeving van het Stadhuis – Conservatorium wordt een tweede en een derde fietszone ingevoerd. Een fietszone is een aaneenschakeling van straten waar de wetgeving op fietsstraten van toepassing is.

Stad Oostende heeft de ambitie om de fietsstad van Vlaanderen te worden. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken en veilig fietsgedrag aan te moedigen, is de herinrichting van de publieke ruimte aangewezen. ​
​​
​Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit, licht toe: “Heel wat steden en gemeenten, kampen, net zoals Oostende, met de uitdaging om iedereen voldoende, veilige, en gezonde ruimte te geven om ten volle te kunnen genieten van het openbaar domein. Een fietszone lost dat voor een stuk op doordat ​ fietsers er de straat op een veel veiliger manier kunnen delen met motorvoertuigen. Tegelijk zorgen we zo ook meer ruimte voor comfortabele voetpaden. Met de fietszones creëren we letterlijk meer ademruimte voor iedereen. Dit is dan ook een grote en cruciale stap voorwaarts om onze Koningin der Badsteden om te toveren tot de meest wandel- en fietsvriendelijke kuststad.”

Veel voordelen

Een eerste grote voordeel is uiteraard de fietsveiligheid. De fietser is er voortaan veel zichtbaarder in het straatbeeld. Tegelijk wordt de fietser ook niet langer verdrongen door auto’s die willen inhalen. Zo worden er heel wat verkeersonveilige situaties vermeden.

Burgemeester Bart Tommelein: “Verkeersveiligheid is een prioriteit voor een toeristische centrumstad als Oostende. Met de invoering van drie fietszones verhogen we de veiligheid voor de fietsers. Zij mogen er de volledige breedte van de straat gebruiken en auto’s mogen hen niet inhalen. Dat is ook logisch in het centrum van onze stad.”

Ook de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar er geen bestaand fietspad is.

“Met de fietszones verzoenen we verkeersveiligheid met bereikbaarheid. Het verkeer volgt er voortaan het ritme van de fietser. En ook al is dat voor automobilisten even wennen, tegelijk zorgen we er ook voor dat alles bereikbaar blijft, ook voor de automobilisten,” aldus schepen Björn Anseeuw.

Verkeersregels

Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten. De regels die nu gelden in een fietsstraat, gelden dus ook in een fietszone.

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de volledige rechterhelft van de rijbaan.

Auto’s en andere motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar mogen de fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur.
​​ ​
​Hoffelijkheid in het verkeer wordt verwacht van de automobilist naar de fietser, maar ook van de fietser naar de automobilist. Ook de fietsers moeten respect hebben voor de andere weggebruikers. ​ De fietszone wordt overal duidelijk aangegeven met signalisatie en wegmarkeringen.


​​3 Fietszones

De fietszones zijn er in het Oud Centrum, in de omgeving van het Leopoldpark en de omgeving van het Stadhuis – Conservatorium.

De fietszone ‘Oud centrum’ wordt begrensd door de volgende straten: Vindictivelaan, Visserskaai, Albert I-promenade, Van Iseghemlaan en de Leopold II-laan (N34). Concreet maken alle straten binnenin dit gebied deel uit van de fietszone, met uitzondering van de Vindictivelaan en de Leopold-Il-laan en de straten die reeds werden geclassificeerd als voetgangerszone of woonerf. Ook de Visserskaai, de Albert I-promenade en de Van Iseghemlaan worden integraal, in beide rijrichtingen, opgenomen in de fietszone.
​​
​De fietszone ‘Leopoldpark’ wordt begrensd door de volgende straten: Rogierlaan, Van Iseghemlaan, Koningsstraat, Leopold II-laan en Alfons Pieterslaan. Alle straten binnen deze zone maken deel uit van de fietszone. De aanwezige fietsstraat wordt mee opgenomen in het ruimere geheel van de zone. ​
​​
​De fietszone ‘Stadhuis – Conservatorium’ wordt begrensd door de volgende straten: Alfons Pieterslaan, Gentstraat, Edith Cavellstraat, Spoorwegstraat en Stockholmstraat. Alle straten binnen dit gebied maken deel uit van de fietszone. De aanwezige fietsstraat wordt mee opgenomen in de ruimere fietszone. ​
​​
​Om ook het fietsen van en naar deze fietszones te vergemakkelijken, werden eveneens de Koningstraat en een deel van de Koningin Astridlaan ingericht als (toeleidende) fietsstraten.
​​
​Meer info op www.oostende.be/fietszone