Oostende zet acties op voor handelaars Christinastraat

Posted on Posted in Economie, Economisch Huis, Oostende - De Stad aan Zee, Veiligheid

De handelaars van de Christinastraat hebben al enkele maanden te maken met werken in de straat. De gasexplosie halverwege oktober zorgde voor schade en vertraging op de oorspronkelijke planning van de werken. Daarom zal Stad Oostende de getroffen handelaars vrijstellen van de belasting op uithangborden en uitstallingen en komt het Economisch Huis Oostende met enkele marketing-, digitaliserings- en ondersteuningsacties.

Door de werken in de straat en de gasexplosie hebben de ondernemers in de Christinastraat de laatste tijd heel wat te verduren gehad. Stad Oostende en het Economisch Huis Oostende willen de handelaars graag bijstaan en zetten een aantal concrete acties op die de handelaars van enkele zorgen kunnen ontlasten. De Stad stelt de getroffen ondernemers vrij van de belasting op uithangborden en uitstallingen. Verder gaat het over digitaliseringsacties, aankleding van de Christinastraat en marketing- en promotieacties van de lokale handelaars in de straat.

“Als stad willen we onze lokale handelaars zo goed mogelijk ondersteunen, zeker als het moeilijk gaat. Onvoorziene omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen. Daarom zullen we de getroffen ondernemers vrijstellen van de belastingen op uithangborden en uitstallingen. Tegelijk zetten we via het Economisch Huis verschillende acties op ter ondersteuning”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Herlokalisatie en administratieve ondersteuning

Het Economisch Huis Oostende helpt de handelaars die schade opliepen tijdens de gasexplosie indien gewenst met de zoektocht naar een (tijdelijke) herlokalisatie. “We hebben door onze Business Development Campagne voor de stad een goed contact opgebouwd met de Oostendse vastgoedmakelaars. We kijken dus graag samen met hen en de getroffen handelaars voor een (tijdelijke) nieuwe locatie”, vult algemeen directeur van het Economisch Huis Oostende Filip Roelandt aan. Ook The Box in de Alfons Pieterslaan is een mogelijkheid die het Economisch Huis Oostende aanbiedt. Handelaars die hierop zouden ingaan of samenwerkingen aangaan met andere handelaars kunnen tijdelijk een beroep doen op de ondersteuning voor co-retailing. “Daarnaast nemen we terug contact op met Vlaio om na te gaan of er nog speciale maatregelen genomen kunnen worden”, gaat Filip Roelandt verder. Digitaliseringsaanbod & marketing- en promotieacties De handelaars in de getroffen zone krijgen ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een digitaliserings- en e-commercesessie. Na een intakegesprek op 19 december kregen de ondernemers de mogelijkheid om een individuele coachingssessie te boeken. Samen met een expert bekijken de ondernemers hoe ze hun zaak uniek kunnen maken en zo meer klanten kunnen aantrekken.

“Het Economisch Huis Oostende neemt de kosten hiervoor op zich. Het is de bedoeling dat er zo op een eenvoudige wijze gezorgd wordt dat handelaars met de suggesties op tactisch vlak meer klanten kunnen aantrekken en direct aan de slag kunnen met de tips”, stelt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn. Tot slot wordt extra ingezet op promotie en marketing voor de ondernemers van de straat. De ondernemers zullen in de maanden december/januari extra in de kijker gezet worden via een marketingcampagne en wordt er nagedacht over extra koopacties. Bovendien zal er tijdens de kerstvakantie een periode van stilstand van de werken zijn. Gedurende die periode zal de Christinastraat extra aangekleed worden. Het Economisch Huis
Oostende zal zelf kijken voor meer verfraaiing in het kader van de werfzone.

Volop blijven investeren in het vernieuwen van onze handelskernen

In de getroffen zone kan er op bevel van het parket nog niet worden verder gewerkt. Uitgezonderd deze zone gaan de werken in de Christinastraat in een laatste rechte lijn. “Door samen te werken en de handen in elkaar te slaan, proberen we de handelaars zo veel als mogelijk te steunen. En er is zeker ook perspectief met de start van de betegelingswerken in de eerste zone. Tegen het krokusverlof zal dus al een flink deel afgewerkt zijn, en in de paasvakantie hopen we de volledige Christinastraat tussen de Ooststraat en de Langestraat vernieuwd te hebben. Dit wordt ongetwijfeld een flinke opsteker voor onze handelaars,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbare Werken.

Naast de werken in de Christinastraat start Stad Oostende ook met nieuwe openbare werken in de binnenstad. “Binnenkort start de heraanleg van de Hertstraat en het Marie-Joséplein. Na de realisaties van de Adolf Buylstraat en de Lijnbaanstraat gaat het opwaarderen van onze handelskern dus onverminderd door. Dit is een duidelijke keuze van dit stadsbestuur. Want nieuwe, aangename winkelstraten en pleinen zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad, waar het leuk is om te shoppen. En dat zal onze handelaars een extra boost geven voor de vele komende jaren,” besluit schepen Björn Anseeuw.

Handelaars met vragen kunnen contact opnemen met het Economisch Huis Oostende via 059 24 23 00 of
info@economischhuis.be.