Stadhuis Oostende verwarmt als eerste in Vlaanderen met restwarmte

Posted on Posted in Energie, Klimaat, Oostende - De Stad aan Zee
Vanaf 19 december is het stadhuis van Oostende aangesloten op het warmtenet. Hiermee is stad Oostende de eerste in Vlaanderen die het stadhuis verwarmt met restwarmte. Een goedkoper, lokaal en duurzaam alternatief voor gas.

De bestaande verwarmingsinstallatie van het stadhuis is vanaf 19 december gekoppeld aan het Warmtenet Oostende. Deze warmte is afkomstig van restwarmte van de lokale afvalcentrale IVOO (Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer Van Oostende en Ommeland). De restwarmte die vroeger verloren ging, wordt nu gebruikt om water in het warmtenet te verwarmen. Warmtenet Oostende is een project van burgercoöperatie Beauvent. Sinds 2019 levert Warmtenet Oostende duurzame restwarmte aan bedrijven, publieke gebouwen en collectieve woningen.

Besparing op energiekosten

Nog voor de energiecrisis waren er al heel wat energetische ingrepen in de stadsgebouwen gepland. Als eerste in Vlaanderen verwarmt stad Oostende voortaan het stadhuis met restwarmte die vroeger verloren ging via de schouw. Een besparing van maar liefst 46.000 euro per jaar op de energiefactuur.

CO2-reductie

Hiermee is het stadhuis van Oostende het eerste Vlaamse stadhuis dat overschakelt op duurzame warmte. De Stad realiseert dit baanbrekend project in samenwerking met Beauvent, een pionier op gebied van het warmtenet. Door voor de verwarming van het stadhuis af te stappen van fossiele brandstoffen, realiseert de Stad een CO2-reductie van 95% (geraamd op een reductie van zo’n 291 ton). Zo zet stad Oostende een grote stap vooruit richting een klimaatneutrale toekomst zoals vooropgesteld in het klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’.

Budgetneutraal project

Voor dit project krijgt stad Oostende steun van de Provincie West-Vlaanderen. Het provinciebestuur streeft naar een klimaatneutraal grondgebied en verleent subsidies aan lokale besturen voor klimaatacties die inzetten op de vermindering van CO2.

Dit project kadert binnen het Energiezorgplan 2, een samenwerking tussen Stad Oostende, het Energiehuis Oostende en Fluvius om de stadsgebouwen tegen 2040 klimaatneutraal te maken. De investeringskosten voor dit project worden na aftrek van de provinciale subsidie, volledig betaald met de gerealiseerde winst door energiebesparing. Hierdoor is dit voor de stad een budgetneutraal project.

Warmtenet breidt nog uit

Het Warmtenet Oostende is in volle uitbreiding. Sinds 2022 komt het tracé ook in de binnenstad. Binnenkort sluit ook nog de marinekazerne Bootsman Jonsen aan op het warmtenet. Zo schakelt Oostende stap voor stap van gas of stookolie af.

Beauvent verwelkomt na bedrijven, ziekenhuizen en burgers nu ook de Stad op het Warmtenet Oostende. Op 12 december lanceerde Beauvent een kapitaalsoproep van 1 miljoen euro ter financiering van deze uitbreiding. Geïnteresseerde Oostendenaars kunnen deelnemen op www.beauvent.be.