Oostends stadsbestuur bezoekt zusterstad Banjul

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Deze week bezoeken burgemeester Bart Tommelein en schepen Silke Beirens onze zusterstad Banjul. Het is de eerste keer dat een Oostendse burgemeester een bezoek brengt aan de Gambiaanse hoofdstad sinds de start van onze stedenband in 2003.

Van 29 maart tot en met 1 april brengen burgemeester Bart Tommelein en schepen Silke Beirens een bezoek aan onze zusterstad Banjul. Oostende heeft sinds 2003 een stedenband met de hoofdstad van Gambia. Beide steden werken samen op verschillende domeinen. Het is de eerste keer dat een burgemeester van Oostende de zusterstad bezoekt.

Burgemeester Bart Tommelein: “De stedenband tussen Oostende en Banjul is echt uniek. Het is een hele eer om hier als eerste Oostendse burgemeester met eigen ogen te zien hoe er grote stappen gezet worden op vlak van afvalbeleid, stadsvergroening, digitalisering… We willen onze stedenband nog meer in de verf zetten en blijven samenwerken in de toekomst.”

In 2019 sleepte Stad Oostende 3 miljoen euro aan subsidiemiddelen van de Europese Unie in de wacht. Deze middelen komen bovenop de bestaande werkingsmiddelen voor de stedenband. Met deze Europese subsidies zet Banjul voluit in op stadsvergroening, klimaatbeheersing, een beter afvalbeleid, sociale inclusie en innovatie. Het Europese project ging begin 2020 van start onder de naam ‘City Link Ostend Banjul: Partnership for Sustainable City Development’. Schepen van Mens & Milieu Silke Beirens: “Het gaat hier om de grootste subsidie die we ooit binnenhaalden. We maken met deze fondsen ter plaatse echt een groot verschil op allerlei vlak en geven hierdoor jonge generaties ter plaatse een aantrekkelijk toekomstperspectief. Banjulians zijn immers net als Oostendenaars trots op hun stad.”

De Burgemeester en Schepen bezoeken diverse aspecten van het EU-project. Het project bestaat uit vijf grote luiken: goed bestuur, vergroening, afvalbeleid, duurzame ontwikkeling en medische samenwerking.

Om ervoor te zorgen dat Banjul een goed bestuur heeft, maakt het project studiebeurzen vrij voor personeelsleden van het lokale stadsbestuur. Bovendien krijgen lokale schepenen, leden van wijkcomités en medewerkers van de stadsadministratie de mogelijkheid om opleidingen te volgen en wordt er ingezet op het digitaliseren van de administratie.

Een groener Banjul

Daarnaast plantte Banjul 5.000 kokosbomen en 1.000 andere boomsoorten op het strand om kusterosie tegen te gaan. Op die manier vormt het strand een buffer tegen de stijgende zeespiegel. Momenteel krijgt de binnenstad een groene make-over. Hiervoor schakelt de Gambiaanse hoofdstad verschillende lokale scholen in die nog eens 5.000 extra bomen aanplanten. “Het doet deugd om te zien hoe er vanuit de lokale bevolking voor de jonge bomen gezorgd wordt. Ze hebben zich het project eigen gemaakt en zijn er erg trots op. Natuurlijke kustverdediging is trouwens maar één troef. De bomen leveren ook natuurlijke producten én verhogen de lokale biodiversiteit,” licht schepen Beirens toe.

In het Tanbi Wetlands Complex zal Banjul inspanningen doen om het mangrovegebied naast de stad verder te beschermen. Om dit domein toegankelijker te maken, bouwt het lokale bestuur een wandelpad door het natuurgebied. Een nieuwe ‘groenatlas’ brengt alle bomen op het openbaar domein in Banjul in kaart.

Investeren in netheid en duurzame ontwikkeling

Net zoals Stad Oostende draagt Banjul netheid hoog in het vaandel. Om de Gambiaanse kuststad proper te houden, kocht de Stad twee nieuwe vuilniswagens en bijna 6.000 nieuwe openbare vuilnisbakken aan. Verder investeerde de Stad in veiligheidskledij en in training voor de plaatselijke afvalophalers. De vuilnissite van Banjul krijgt een volledige omheining en er volgen initiatieven rond composteren en het recycleren van plastic.

Vervolgens spitst het project zich toe op Crab Island, een leegstaand schoolgebouw dat een toekomstig centrum voor duurzame ontwikkeling zal worden. De bestaande schoolgebouwen op deze locatie worden momenteel duurzaam gerenoveerd. Radio Banjul; een muziek-, kunsten- en multifunctioneel centrum; verschillende start-ups die rond duurzame economie werkzaam zijn; een ICT- en smartlab; initiatieven rond recyclage en volkstuinen krijgen een thuis op Crab Island.

Produceren van ontsmettingsgel

Tot slot zet het project in op de samenwerking met het Edward Francis Small Teaching Hospital (EFSTH) en het Rode Kruis. In de toekomst wil Banjul ontsmettingsgel lokaal produceren. Verder zal het ziekenhuis het gebruik van Aloë Vera voor het behandelen van brandwonden onderzoeken. Ook werden er EHBO-cursussen ingericht en bewustmakingscampagnes rond COVID-19 opgezet.

Om het project te implementeren, werkt de Banjul City Council samen met verschillende middenveldpartners zoals het West African Bird Study Association (WABSA), het Development Oriented Citizens (DOC) Banjul, het Rode Kruis Banjul, Mbolo/Fandema en het Woman Initiative The Gambia (WIG).

Naast het plaatselijke projectteam van 8 personen is er ook een team van 25 tuiniers en veiligheidspersoneel op het strand, een team van 15 tuiniers voor de binnenstad en een team van WABSA-vrijwilligers actief.

Projectcoördinator Jonas Scherrens vergezelt de Burgemeester en Schepen Beirens tijdens hun bezoek.