Oostends stadsbestuur keurt budgetwijziging goed

Posted on Posted in Begroting & Financiën

Het Oostendse stadsbestuur keurde vandaag een eerste budgetwijziging goed voor 2019. Een inkomst van 2 miljoen euro moet geschrapt worden omdat die ook is opgenomen in het budget van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (AGGB). Enkele uitgaven die nog niet voorzien waren bij de budgetopmaak eind vorig jaar worden nu ingeschreven. Daarnaast besliste het college van burgemeester en schepenen nu reeds enkele dringende investeringen zoals de aankoop van het Ensorpark, de start van de renovatie van de Koninklijke Gaanderijen en het energiezuiniger maken van de brandweerkazerne. Er zullen eveneens enkele urgente aanwervingen gebeuren zoals een mobiliteits- en een fietsambtenaar. Ook in het budget voor het Sociaal Huis gebeuren enkele aanpassingen. Zo wordt er in het kader van de versterking van het armoedebeleid budget voorzien voor het doorgroeihuis, de VOLT-werking en het wijkkantoor in de Vuurtorenwijk.

Het stadsbestuur van Oostende keurde vandaag een eerste budgetwijziging voor 2019 goed. Eerst en vooral wordt een niet-bestaande inkomst uit het oorspronkelijk budget verwijderd. De verwachte opbrengst van de verkoop van de vroegere Maria Hendrikaschool voor een bedrag van 2 miljoen euro, stond immers zowel in het budget van de stad als in het budget van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (AGGB) ingeschreven. Verder gebeuren er ook enkele technische correcties.

Tegelijk stijgen de exploitatie-uitgaven. Er is een forse verhoging van de responsabiliseringsbijdrage voor de financiering van de pensioenen van het statutair personeel, doordat steden en gemeenten die bijdrage sneller moeten betalen aan de federale overheid. Er moet ook 400.000 euro extra ingeschreven worden voor de uittredingsvergoeding van enkele schepenen van het vorige bestuur. Beide uitgaven waren nog niet voorzien bij de budgetopmaak eind vorig jaar. Daarnaast wordt budget ingeschreven voor de aanwerving van vijf IT’ers, van een mobiliteitsambtenaar, een fietsambtenaar en een verkeersdeskundige en van vijf bijkomende krachten op de dienst wonen. ‘De extra IT’ers zijn nodig om Oostende een niveau hoger te tillen op vlak van digitalisering en databeheer. Wat mobiliteit betreft, op vandaag werkt daar slechts één personeelslid rond. Veel te weinig voor een stad als Oostende, zeker gezien de grote uitdagingen waar we voor staan op vlak van mobiliteit. En de dienst wonen krijgt versterking omdat kwaliteitsvol wonen een topprioriteit is voor ons bestuur, het is immers de sleutel tegen armoede’ legt burgemeester Bart Tommelein uit.

Het nieuwe stadsbestuur kiest voor enkele belangrijke investeringen. Er is 356.000 euro uitgetrokken voor de aankoop van natuurgebied en de pachtbeëindiging van het Ensorpark Noord. Er is 200.000 euro ingeschreven voor het aanbestedingsdossier voor de renovatie van de Koninklijke Gaanderijen. Voor het energiezuiniger maken van de verwarmings- en koelinstallatie in de brandweerkazerne is 135.962 euro uitgetrokken.

Ook in het budget voor het Sociaal Huis gebeuren enkele aanpassingen. Zo wordt er in het kader van de versterking van het armoedebeleid budget voorzien voor het doorgroeihuis, de VOLT-werking en het wijkkantoor in de Vuurtorenwijk. En ook hier zijn de nodige ICT-investeringen voorzien, onder meer voor de integratie van Stad en Sociaal Huis

‘Met deze eerste budgetwijziging sturen we bij waar nodig en kiezen we ervoor om al een aantal dringende projecten op te starten. Het echte werk moet echter gebeuren in het najaar, bij de opmaak van de meerjarenbegroting. We willen als bestuur volop investeren in Oostende en in de Oostendenaar, maar we zullen erover waken dat dit gebeurt binnen de financiële mogelijkheden van onze stad’ aldus burgemeester Bart Tommelein.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.