Oostendse jongeren nemen een nieuwe start dankzij YouthStart

Posted on Posted in Economie, Economisch Huis, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende werkt sinds deze zomer samen met YouthStart. Die organisatie biedt intensieve trainingen aan waarbij jongeren uitgedaagd wordt om hun droomproject te realiseren. Deze week rondde een tweede groep Oostendse jongeren het traject af. “De bedoeling is om jongeren te activeren richting arbeidsmarkt. Zo willen we schooluitval tegengaan en de jeugdwerkloosheid terugdringen”, zeggen schepenen Charlotte Verkeyn en Natacha Waldmann.

De strijd tegen schooluitval is één van de prioriteiten van Stad Oostende de komende jaren. Op dit moment verlaten nog 16% van de jongeren in onze stad de middelbare school zonder diploma. Maar ook jongeren die wel een diploma secundair behaalden, hebben niet altijd makkelijk toegang tot de arbeidsmarkt.80% zet stappen richting arbeidsmarkt

De YouthStart-methode is een professioneel begeleid traject voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar, die het onderwijs achter zich lieten en maximaal een diploma secundair onderwijs behaalden. YouthStart mikt op jongeren die al even zonder werk zitten en steeds verder verwijderd raken van de samenleving. “Deze methodiek wérkt: voor 80% van de jongeren blijkt zo’n traject succesvol om nieuwe stappen te zetten richting de arbeidsmarkt” aldus schepen van ondernemen Charlotte Verkeyn.

Trainers van YouthStart doorlopen met groepjes van maximaal 10 jongeren een intensief traject van 8 volle dagen. In dat traject wordt gewerkt rond mogelijkheden en verwachtingen. “Alle deelnemers moeten een droomproject formuleren, een soort eigen onderneming, waarvoor men een plan van aanpak gaat formuleren. Die oefening kan een mooie stap zijn naar zelfstandig ondernemerschap, maar ook naar het verscherpen van hun jobprofiel of extra scholing” zegt Philip Knaeps, projectcoördinator van YouthStart Belgium vzw.

Armoede, jeugdwerkloosheid en schooluitval aanpakken

Het bestrijden van de ongekwalificeerde uitstroom is een prioriteit voor Stad Oostende. “Maar niet elke jongere die potentieel afhaakt op school heeft hetzelfde profiel, daarom zetten we in op verschillende domeinen” legt schepen van Welzijn, Zorg en Onderwijs Natacha Waldmann uit. “Met YouthStart vullen we de bestaande projecten aan.”

“Vanuit het Economisch Huis werken we actief aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Samen met de welzijnsdiensten van Stad Oostende leiden we mensen toe naar dit project en werken we samen rond de verdere begeleiding”, vervolgt Schepen Verkeyn.

Tweede succesvol traject afgerond

Op woensdag 25 november kregen zes jongeren na de presentatie van hun droomproject, een YouthStart certificaat uitgereikt. Dit gebeurde in aanwezigheid van de mensen van YouthStart en uit handen van schepen Natacha Waldmann, schepen Charlotte Verkeyn en burgemeester Bart Tommelein.

Deze zomer vond al eerste traject plaats waar ook zes deelnemers aan deelnamen. Stad Oostende wil de komende jaren nog meer YouthStart-trajecten opzetten.

“Het is duidelijk dat we onze Oostendse jeugd niet in de kou laten staan. De YouthStart-methodiek is een goede aanpak om jongeren op weg te helpen. Ze komen te weten welke richting ze uit willen, zodat ze hun toekomst in eigen handen kunnen nemen”, besluit burgemeester Bart Tommelein, die het project een warm hart toedraagt.