Openbare verlichting wordt ’s nachts niet gedoofd in Oostende

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee, Openbaar Domein

Stad Oostende zet al geruime tijd in op energiezuinige en -besparende maatregelen. Zo werd de piste onderzocht om de openbare straatverlichting ’s nachts te doven in bepaalde zones van de stad. Onderzoek van Fluvius toont echter aan dat het technisch onmogelijk is om de straatverlichting op een uniforme en gerichte manier te doven. De mogelijke besparing weegt ook niet op tegen de investeringen die daarvoor nodig zijn. De openbare verlichting in Oostende zal daarom ’s nachts niet gedoofd worden.

Door de exponentiële stijging van de energiekosten eind vorig jaar, werd onderzocht of bijkomende energiebesparende maatregelen nuttig en mogelijk waren.

Eén van de voorstellen was om de straatverlichting in Oostende ’s nachts enkele uren te doven in de wijken. De Stad liet dit technisch onderzoeken door Fluvius. Deze studie wijst nu uit dat het niet haalbaar is om op een uniforme en gerichte wijze de straatverlichting te doven in onze stad. Concreet zou in bepaalde straten in een wijk de verlichting branden, terwijl die in de andere straten gedoofd zou zijn. Dat heeft te maken met een wirwar aan aansluitingen en circuits, die niet afgestemd zijn op de wijkgrenzen.

Om de straatverlichting uniform en gericht te kunnen doven zijn bovendien investeringen nodig. De werkzaamheden om dit te kunnen realiseren, zijn arbeidsintensief en zullen ook lange tijd duren. Bijgevolg weegt de geplande besparing niet op tegen de kosten die nodig zijn om dit te kunnen realiseren.

Mede rekening houdend dat de energieprijzen ondertussen zijn gedaald en gestabiliseerd en er verder wordt ingezet op de verledding van het OV-net, heeft het stadsbestuur beslist de verlichting ’s nachts niet te doven.

Intussen blijft Stad Oostende inzetten op energiezuinige en -besparende maatregelen. Via het energiezorgplan maakt de Stad de stadsgebouwen energiezuiniger met onder meer investeringen in zonnepanelen en de toepassing van het warmtenet.