Oud-schepen Paul Van Laer wordt Ereschepen van Stad Oostende

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

De Oostendse advocaat Paul Van Laer zetelde namens de VLD 24 jaar als Gemeenteraadslid en 6 jaar als Schepen van Stad Oostende. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om hem de titel Ereschepen van Stad Oostende toe te kennen.

Paul Van Laer was lid van de Gemeenteraad van Stad Oostende van 7 januari 1983 tot en met 2 januari 2007. In deze periode zetelde hij als Schepen van 2 januari 1989 tot en met 2 januari 1995. Hij was onder andere bevoegd voor het beheer van de stadseigendommen, concessies, geschillen, bouwvergunningen, volksgezondheid en leefmilieu.

Om de titel Ereschepen van Stad Oostende te kunnen ontvangen, moet de aanvrager 10 jaar de functie van Schepen bij Stad Oostende uitgeoefend hebben, of 6 jaar de functie van Schepen en 12 jaar de functie van Gemeenteraadslid. Gezien de heer Paul Van Laer aan deze voorwaarde voldoet, besliste het College van Burgemeester en Schepenen om hem de titel Ereschepen van Stad Oostende toe te kennen. Deze beslissing wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van april 2023.