Oplossing in de maak voor oud politiekantoor in Oostende dankzij een unieke samenwerking

Posted on Posted in Evenementen, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende heeft de ambitie om het oude politiekantoor in de Alfons Pieterslaan om te vormen tot hét centrum voor tewerkstelling in Oostende. Met het competentiecentrum en de werkwinkel van de VDAB, horeca-opleidingen, een multifunctioneel atelier voor diverse technische opleidingen en de kantoren van het Economisch Huis, ligt een nieuwe en veelbelovende toekomst op tafel voor het gebouw. De nieuwe invulling zal een belangrijke boost geven aan de tewerkstelling in de stad én aan de heropleving van deze belangrijke buurt.

Het oude politiekantoor in de Alfons Pieterslaan staat al enkele jaren leeg. Het gebouw is eigendom van de Regie der Gebouwen. De federale overheid zocht al een hele tijd naar een goede invulling. In nauw overleg met Stad Oostende werden er verschillende plaatsbezoeken georganiseerd om te bekijken wat er mogelijk was. Stad Oostende, het Economisch Huis Oostende, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Regie der Gebouwen willen nu de handen in elkaar slaan voor een innovatief project. Het ambitieuze plan omvat de oprichting van een moderne locatie waar diverse diensten en faciliteiten zullen samenkomen.

Na intens overleg tussen de verschillende partners is er een veelbelovende oplossing in de maak voor het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan. Gezien het belang van de locatie, hebben we lang gezocht naar een goede invulling die de heropleving van de straat kan versterken. Dit wordt hét centrum voor tewerkstelling in onze stad. Met de beslissing in onze gemeenteraad zetten we een belangrijke stap, vervolgens gaat dit finaal naar de ministerraad.Bart Tommelein, Burgemeester

Het economische landschap van Oostende zal aanzienlijk worden versterkt door de vestiging van het Economisch Huis Oostende op deze centrale locatie.

Het Economisch Huis Oostende zal beide kantoren – vandaag gevestigd in het Jetcenter en in de H. Serruyslaan – integreren op deze nieuwe locatie. Dit zal bijdragen aan een efficiëntere en meer geïntegreerde dienstverlening. Daarnaast zullen de activiteiten rond tewerkstelling door de aanwezigheid van de VDAB op de site ook een extra boost krijgen.Charlotte Verkeyn, Schepen 

Centrale hub om meer mensen aan het werk te krijgen

De VDAB was in Oostende al langer op zoek naar een centrale locatie om haar competentiecentra en de werkwinkel in onder te brengen. De site van het oud politiekantoor is hiervoor uitermate geschikt qua ligging en zorgt zo voor een vlotte en stadsbrede toegang tot de diverse VDAB services. In het gebouw zullen onder meer de horeca-opleidingen hun thuis kunnen vinden, wat voor een horecastad als Oostende van groot belang is. Daarnaast komt er ook een multifunctioneel atelier voor diverse technische opleidingen. Uiteraard zal ook heel wat kantoorinfrastructuur voorzien worden voor de begeleiding van werkzoekenden.

De verhuis naar de nieuwe locatie zal ons vanuit VDAB de mogelijkheid bieden om onze aanwezigheid in Oostende verder te optimaliseren. We zullen onze volledige dienstverlening kunnen verzekeren op één centrale locatie die voor onze klanten gemakkelijk bereikbaar is. De verhuis is het resultaat van de prima samenwerking die er is tussen VDAB en het Stadsbestuur van Oostende. Een samenwerking die we heel belangrijk vinden en waar we in de toekomst nog harder willen op inzetten, in het belang van al wie werk zoekt en al wie nog niet actief is op de arbeidsmarkt maar dit wel kan worden.Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen

 

Kleinschalig gesloten detentiehuis aan de achterzijde

Een belangrijke component van dit samenwerkingsproject is de bijdrage van de Regie der Gebouwen die eigenaar is van de gronden. Zij willen op de locatie achteraan het terrein een kleinschalig gesloten detentiehuis oprichten voor 30 personen. De capaciteit van het detentiehuis is afgestemd op het aantal kortgestraften dat vandaag in Oostende en de omliggende gemeenten onder elektronisch toezicht staat. Dankzij het detentiehuis zullen die korte straffen opnieuw uitgevoerd worden en zullen gedetineerden de juiste begeleiding krijgen met oog op hun re-integratie in de maatschappij. Dit huis zal voldoen aan alle moderne eisen voor detentie en rehabilitering. Het doel is een menselijke omgeving creëren voor gedetineerden, terwijl de veiligheid van onze buurtbewoners gewaarborgd is. Ook hier is het partnerschap met de VDAB op de site erg belangrijk. Zij kunnen binnen de muren intakegesprekken houden met de gedetineerden in functie van hun rehabilitatie.

 

Een fenomeen waar veel centrumsteden mee te kampen hebben, is dat jonge criminelen telkens hervallen in strafbare feiten en veroordeling na veroordeling opstapelen. Om die spiraal te doorbreken, voeren we eindelijk de korte straffen uit en investeren we in detentiehuizen. Dat deze aanpak werkt, zien we bijvoorbeeld in Kortrijk. Veel veroordeelden vonden een job vanuit het detentiehuis en raakten zo op het rechte pad. Bovendien heeft het detentiehuis geen overlast veroorzaakt voor de buurt. Dit dossier moet nog worden goedgekeurd door de federale regering, maar ik wil het Oostendse stadsbestuur alvast bedanken dat ze proactief willen meehelpen aan het stoppen van de straffeloosheid. Na Kortrijk, Antwerpen, Brussel, Genk en Luik neemt ook Oostende zijn verantwoordelijkheid en dat komt de veiligheid van onze samenleving enkel maar ten goede.Paul Van Tigchelt, Minister van Justitie

Groenzone toegankelijk voor iedereen

Gezien het huidige gebouw niet meer voldoet aan de hedendaagse normen zal voor het nieuwe gebouw ingezet worden op energiezuinige en conforme kantoorinfrastructuur. Er wordt ook een groenzone voorzien die toegankelijk zal zijn voor de inwoners en passanten. Op die manier draagt dit project bij aan een leefbare binnenstad. Stad Oostende zal over dit project in overleg gaan met de buurtbewoners. Er zal een infovergadering georganiseerd worden voor alle geïnteresseerden. Door het herbestemmen van het voormalige politiekantoor naar een multifunctionele faciliteit, zal dit project een belangrijke bijdrage leveren aan de economische én de sociale behoeften van de gemeenschap.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde vandaag de raamovereenkomst met Regie der Gebouwen en de intentieovereenkomst voor de site goed. Volgende week wordt dit dossier voorgelegd aan de Gemeenteraad.