Politie Oostende en partners voeren succesvolle actie tegen illegale verblijvers

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Toerisme

Politie Oostende voerde donderdag opnieuw een operatie uit met als doel het opsporen van illegale verblijvers. De politie kon rekenen op de goede samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), de Federale Politie en Parket West-Vlaanderen. In totaal werden 54 mensen gecontroleerd.

De bestuurlijke operatie was gericht op het illegaal verblijf in ons land. Wie geen geldige papieren had, werd ter beschikking gesteld van de dienst DVZ. De operatie werd uitgerold na enerzijds een analyse van het Lokaal Informatiekruispunt – zeg maar de databeheerders van Politie Oostende – en anderzijds signalen vanuit de recherche en wijkpolitie. Een eerste actie ging al door einde oktober, waar 44 mensen werden gecontroleerd.

Bij deze tweede actie ging het om 54 personen, opnieuw na analyse en signalen vanuit
verschillende politiediensten. 11 personen werden ter beschikking gesteld aan de dienst vreemdelingenzaken. Drie personen komen in aanmerking voor een gedwongen terugkeer naar het land van oorsprong en zij werden intussen overgebracht naar een gesloten instelling. De nodige processen-verbaal werden opgestart.

“Met deze actie zetten we preventief in op overlast gelinkt aan illegaal verblijf. Denk daarbij aan onder meer diefstal en inbraak, of verstoren van de openbare orde”, legt korpschef Philip Caestecker uit. “Het is intussen de tweede actie in het najaar en we zullen ze in de toekomst herhalen.”

“Met deze actie willen we verder inzetten op een positieve leefomgeving in onze stad”, benadrukt burgemeester Bart Tommelein. “Het continu verhogen van het veiligheidsgevoel voor alle inwoners en bezoekers blijft een belangrijk punt van dit stadsbestuur. Ik wil dan ook de politie en partners feliciteren met het vlotte verloop van de acties. Hiermee geven
we ook een signaal naar zij met minder goeie intenties en onderlijnen we ons lik-opstukbeleid.”