Doorgroeihuis heropent na grondige renovatie

Posted on Posted in Algemene Coördinatie Armoedebestrijding, Oostende - De Stad aan Zee

Het Doorgroeihuis, waar zowel opvang als intensieve begeleiding wordt aangeboden voor dak- en thuislozen, heropent na een grondige renovatie in de Overvloedstraat. De werking keert daarmee terug naar haar oorspronkelijke locatie, met een infrastructuur die voldoet aan hedendaagse noden.

Het Doorgroeihuis, waar zowel opvang als intensieve begeleiding wordt aangeboden bij dak- en thuislozen, heropent na een grondige renovatie in de Overvloedstraat. De werking keert daarmee terug naar haar oorspronkelijke locatie, met een infrastructuur die voldoet aan de hedendaagse noden rond privacy, hygiëne en comfort. De locatie voorziet in opvang voor 20 mensen, maar kan bij noodweer in de winter vanaf nu ook noodcapaciteit voorzien tot 35 plaatsen. De renovatie werd bekostigd met de Oostendebonnen die Oostendenaars terug inleverden na de Covid-pandemie.

In 2019 koos Stad Oostende voor een vernieuwende aanpak van dak- en thuisloosheid met de oprichting van het Doorgroeihuis. Men ging hiermee een stuk verder dan voorheen. Naast het uitbreiden van de winternoodopvang naar het hele jaar, werd ook actief ingezet op preventie, intensieve begeleiding en nazorg. Ook worden mensen actief ondersteund in en traject naar herhuisvesting zodat de periode van dakloosheid zo kort mogelijk duurt. Ook bemiddelingstrajecten met eigenaars via het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting heeft ertoe geleid dat Stad Oostende hier ondertussen mooie resultaten kan voorleggen.

De afgelopen jaren moest het Doorgroeihuis naar aanleiding van de maatregelen tijdens de COVID-crisis noodgedwongen meermaals verhuizen. Toen werd ook duidelijk dat het initiële huis niet meer voldeed aan de standaarden voor kwalitatief werk. Bovendien was sinds de oprichting elke winter ook noodcapaciteit nodig bij vriesweer. Het werken op verschillende locaties bracht hierbij de nodige complexiteit met zich mee. Door op verschillende locaties te werken werd steeds duidelijker wat nodig is voor een kwalitatieve werking van het team Dak- en Thuisloosheid.

Na de COVID-periode konden Oostendenaars de Oostendebon die ze kregen zelf besteden of terugbrengen om mee te investeren in sociale doelen. De renovatie van het doorgroeihuis is gebeurd met de middelen die Oostendenaars in dat kader hebben voorzien. De verbouwingen zijn ook in lijn met de ervaringen van de afgelopen jaren op de diverse locaties, de afgelopen maanden werd dan ook hard gewerkt aan de verbouwing van de Overvloedstraat 2.

De basiscapaciteit van 20 plaatsen blijft behouden. Tijdens de wintermaanden is er noodcapaciteit mogelijk tot 26 plaatsen, bij vriesweer wordt dat 35.