Veilig Huis Noord-West-Vlaanderen opent in Oostende

Posted on Posted in Intrafamiliaal geweld, Oostende - De Stad aan Zee

De strijd tegen intrafamiliaal geweld is al lang een prioriteit in Oostende. Na vijf jaar ervaring met de ketenaanpak, zetten we nu een volgende stap met de opening van een ‘Veilig Huis’. Door professionals onder één dak nauw te laten samenwerken, zullen we slachtoffers nog beter kunnen begeleiden.

Strijd tegen intrafamiliaal geweld prioriteit voor Stad Oostende

Voor Oostende is de strijd tegen intrafamiliaal geweld een prioriteit. Eerder al keurde de stad hiervoor een nieuw actieplan goed. Het samenwerkingsverband van politie, justitie, allerlei hulpverleningsdiensten (o.a. CAW, Opgroeien, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en geestelijke gezondheidszorg) en lokale besturen, onder coördinatie van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, leidt nu tot de opening van een Veilig Huis in Oostende. Concreet verloopt de opstart van het centrum in Noord-West-Vlaanderen in één piloot-politiezone, namelijk die van Oostende.

De opening van een Veilig Huis in Oostende brengt het totaal voor Vlaanderen op negen, met centra in Antwerpen, Geel, Mechelen en Hasselt, en nieuwe locaties in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende.

Family Justice Center wordt Veilig Huis

Professionals onder één dak nauw laten samenwerken in de strijd tegen intrafamiliaal geweld, dat is en blijft de insteek van een Family Justice Center, vanaf nu dus Veilig Huis. Daarnaast zal het centrum fungeren als wegwijzer voor professionals via advies en opleiding. Maar Veilig Huis wil ook de drempel voor slachtoffers verlagen door onder meer in te zetten op steungroepen waar ze terechtkunnen voor een luisterend oor en ondersteuning vinden bij elkaar.

Met de opening van vijf nieuwe centra rolt Vlaanderen de succesformule van zo’n gezamenlijke aanpak verder uit. In de strijd tegen toenemend intrafamiliaal geweld – in 2022 ging het om ongeveer 27.000 processen-verbaal in Vlaanderen, waarvan 4.634 in West-Vlaanderen – hebben de huidige centra hun nut vandaag ruimschoots bewezen.