Uitbreiding parkeeraanbod zorgverstrekkers: 14 extra parkeerplaatsen, nu ook voor zorgkundigen met RIZIV-nummer

Posted on Posted in Mobiliteit, Oostende - De Stad aan Zee
Stad Oostende zorgt voor een nieuwe uitbreiding van het parkeeraanbod voor zorgverstrekkers. Zo komen er in het stadscentrum 14 extra parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers bij en kunnen voortaan ook zorgkundigen met een RIZIV-nummer gebruik maken van deze parkeerplaatsen.

In Oostende mogen houders van een zorgverstrekkerskaart parkeren op parkeerplaatsen die exclusief voorbehouden zijn voor zorgverstrekkers, maar ook op parkeerplaatsen voor houders van gemeentelijke parkeerkaarten (bestemd voor houders van bewonerskaarten, zorgverstrekkerskaarten en technici die dringende herstellingen moeten uitvoeren).

Nu ook voor zorgkundigen met RIZIV-nummer

Verpleegkundigen, huisartsen, kinesisten, audiologen, podologen en logopedisten komen al in aanmerking om een dergelijke kaart aan te vragen. Door de uitbreiding van de categorie ‘zorgverstrekkers’ worden nu ook zorgkundigen met een RIZIV-nummer – die 23 verpleegkundige taken mogen opnemen – ook ondersteund bij de uitoefening van hun functie.

14 extra parkeerplaatsen

Met de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers met maar liefst 14 extra parkeerplaatsen staat de teller intussen op 24 parkeerplaatsen in de binnenstad.

Op de volgende locaties worden nieuwe parkeerplaatsen voorzien voor zorgverstrekkers:

 • Hendrik Serruyslaan 20 (hoek Hendrik Serruyslaan – Poststraat)
 • Van Iseghemlaan nummers 69 + 71 (twee plaatsen)
 • Kaaistraat nummer 17 (hoek Kaaistraat – Ooststraat)
 • Kerkstraat nummer 8
 • Jozef II-straat nummer 43
 • Langestraat nummer 64
 • Dekenijstraat nummer 2
 • Leopold II-laan nummer 19
 • Leopold II-laan nummer 12
 • Louisastraat nummer 1
 • Kapellestraat, op de ‘Kapellebrug’ (geen huisnummer)
 • Mijnplein (hoek Nieuwstraat – Kapucijnenstraat)
 • Visserskaai, ter hoogte van de Vissersplein (geen huisnummer)

Waar mogelijk, wordt geopteerd voor een dubbel gebruik van parkeerplaatsen. Concreet is het een combinatie van kortparkeerplaatsen (max. 20 minuten) met zorgverstrekkersplaatsen (max. 90 minuten).

Alle info op www.oostende.be/parkeren-als-zorgverstrekker