Fraudecel Oostende onderzoekt klachten bij vermoeden van misbruik

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie

Stad Oostende ondersteunt inwoners die het moeilijk hebben, maar pakt ook misbruik aan. De fraudecel is in de eerste plaats een intern meldpunt waar medewerkers een vermoeden van misbruik van overheidsmiddelen kunnen melden, maar het behandelt ook meldingen van fraude die via het O-punt binnenkomen. Elke klacht wordt onderzocht. Van de tien meldingen tot nu toe in 2023, waren er zeven ontvankelijk. In die dossiers worden verdere stappen genomen.

Stad Oostende zette de voorbije jaren fors in op het ondersteunen van inwoners die het moeilijk hebben. Er werd samen met alle stakeholders een armoedebestrijdingsplan opgemaakt en uitgevoerd. Via automatische rechtenverkenning kijkt de Stad na op welke tegemoetkomingen inwoners recht hebben. De bedoeling is dat die overheidsmiddelen terechtkomen bij wie het nodig heeft. Maar soms wordt daar misbruik van gemaakt onder de vorm van domiciliefraude, valse identiteitskaarten, onterecht ontvangen van leefloon, fraude met subsidies … en dat kan niet door de beugel.

Oostende ging daarom in 2022 als eerste centrumstad in West-Vlaanderen van start met een fraudecel. Dat is in de eerste plaats een intern meldpunt waar medewerkers een vermoeden van misbruik van overheidsmiddelen kunnen melden. Soms komen er ook meldingen binnen van inwoners via O-punt. Alle meldingen worden bekeken en wanneer ze voldoen aan de ontvankelijkheids-vereisten worden ze behandeld. Als het om middelen van de Stad zelf gaat, dan wordt dit verder aangepakt. Gaat het om middelen van andere overheden, dan verwijst de Stad door.

Tien meldingen in 2023

In 2023 kreeg de fraudecel tot nu toe tien meldingen: drie via medewerkers, vier via O-punt en drie andere. Drie meldingen waren onontvankelijk omdat het om middelen van andere overheden ging. In die dossiers werd er doorverwezen naar de bevoegde instanties. Zeven dossiers waren ontvankelijk. Het ging hierbij om domiciliefraude en het onterecht ontvangen van leefloon.

Twee dossiers zijn vrij recent en nog in onderzoek bij de wijkagent. Eén klacht bleek onterecht. Eén melding was een vraag naar de precieze mogelijkheden om op te treden tegen fraude met leefloon. Drie meldingen van domiciliefraude en het onterecht ontvangen van leefloon werden reeds volledig behandeld. Daar heeft de Stad in samenwerking met de dienst Burgerzaken en na uitvoerig onderzoek van de wijkpolitie, actie ondernomen. Door deze personen ambtshalve in te schrijven, zodat ze nu effectief een gezin vormen met hun gezinsleden, of door hen geen financiële steun van de Stad meer toe te kennen. De dossiersbeheerders bij dienst Rechtenverkenning werden op de hoogte gebracht van het misbruik. Mochten die mensen zich in de toekomst opnieuw aanmelden voor steun, dan volgt er extra controle.

“Met de oprichting van onze fraudecel hebben we een duidelijk signaal gegeven: wie steun nodig heeft kan daar absoluut op rekenen, maar misbruik van overheidsmiddelen tolereren we niet. Binnen de stadsorganisatie blijven we er ook aan werken om de alertheid voor mogelijke fraude te verhogen, zodat dit steeds gemeld wordt.”
– Bart Tommelein, Burgemeester