Politie Oostende viert 20-jarig bestaan van Fox-fietspatrouille

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie

“OOK IN DE TOEKOMST PIONIERSROL VERDER VERVULLEN”

Twintig jaar geleden werd de Fox-patrouille opgericht, de intussen welbekende fietssectie van Politie Oostende. “Destijds waren we bij de eerste fietsteams van de provincie en we willen die pioniersrol blijven vervullen”, benadrukt korpschef Philip Caestecker. Door hun behendigheid en snelheid is deze sectie uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de interventieploegen. Toekomstgerichte investeringen blijven dan ook niet uit.

Het vooroorlogse beeld van gendarmes op hun fiets gaat op vandaag niet meer op. Hoewel de fiets al ruim honderd jaar een onderdeel vormt van de politiewerking, is een vaste fietspatrouille een vrij recent gegeven. “In de tweede helft van vorige eeuw verdrongen auto’s en motoren de fiets als courant politievoertuig. Actieve patrouilles op de fiets zag je niet meer. Twintig jaar terug besloten we de Fox-patrouille in het leven te roepen om verschillende redenen”, steekt korpschef Philip Caestecker van wal. “Op die manier verhoogden we de aanspreekbaarheid van politiemensen op het terrein, vergeleken met patrouilles in een combi of op een motorfiets. Er is ook het verschil in aanrijtijden, zeker in verstedelijkt gebied. Daar waar we nu met een wagen gemiddeld binnen de vijf minuten ter plaatse zijn – wat al zeer snel is –, zijn de ‘Foxen’ vaak binnen de twee tot drie minuten op locatie, vooral in dichtbebouwde stadsdelen. Die hoge mobiliteit kan een cruciale rol spelen bij tussenkomsten op bijvoorbeeld de zeedijk, in parken of wandelpaden in woonwijken.”

Investeren

Op vandaag telt Politie Oostende twaalf Fox-inspecteurs. Dat zijn leden van de vaste interventieploegen die via een interne procedure op het zadel kunnen wippen. Foxen rijden enkel overdag en bieden solo ondersteuning aan de rest van het team. “Om lid te kunnen worden, moet je beschikken over een goeie fysiek en moet je een natuurlijke interesse hebben in de verkeersmaterie. Elk jaar voorzien we verschillende trainingen om de fietstechnieken te onderhouden. Want manoeuvreren in nauwe en drukke straten en hindernissen ontwijken: het hoort er allemaal bij”, zegt coördinator Stefaan Devrome. “We mogen in alle eerlijkheid zeggen dat we een voortrekkersrol vervullen. In West-Vlaanderen waren we bij de eerste zones die een eigen fietsbrigade oprichtten. We blijven dan ook investeren in deze sectie. Het landschap van de fietspatrouilleteams ondergaat de laatste jaren een grote evolutie. Zo maken de sportieve mountainbikes plaats voor polyvalente patrouillefietsen. De fiets evolueert van puur een rijwiel naar een functioneel hulpmiddel. Zo leren onze mensen bijvoorbeeld hoe ze een fiets kunnen inzetten als barricade of als verdedigingsmiddel. Koning auto krijgt de laatste jaren steeds meer concurrentie van de fiets en van autoluwe zones. We kunnen stellen dat het belang van de fiets en de fietspatrouilles in de toekomst enkel maar zal toenemen.”

Sluw

De term Fox is geen afkorting, maar een afgeleide van de vos. “Dit sluwe, slanke en behendige dier staat symbool voor de fietspatrouille, die zich op een – met wat verbeelding – gelijkaardige manier door de Oostende verplaatst in hun gekende oranje tenue”, gaat korpschef Caestecker door. “Doorheen de jaren hebben de Foxen hun meerwaarde bewezen. Eerder dit najaar bijvoorbeeld werd een drugbende opgerold nadat een verdachte door een Fox werd geïdentificeerd in het Leopoldpark. Dit onderstreept het grote voordeel van de fietsbrigade om te patrouilleren in bijvoorbeeld parken of ondergrondse garages.

Kortom: de sectie is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van ons interventieteam.

Bedankingsmoment

Om alle gewezen en huidige leden te danken voor de geleverde prestaties de afgelopen decennia, trakteerde Politie Oostende hen op een maaltijd. Er werden verhalen en anekdotes opgehaald, wat zorgde voor een fijn weerzien tussen de jongere en oudere collega’s. “Met dit moment stimuleren we een goeie groepsdynamiek en onderstrepen we het belang van het welzijn van onze mensen. Vlak voor de start van een drukke zomer doet een informeel samenzijn dan ook extra deugd”, besluit korpschef Caestecker