Proefproject garnalenkweek in Oostende

Posted on Posted in Vlaams Parlement

Dat Oostende zich gekroond heeft tot de hoofdstad van de garnaalkroket werd afgelopen weken reeds duidelijk. Uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) aan minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) blijkt nu ook dat een belangrijk proefproject voor de kweek van garnalen in Oostende in de startblokken staat. “Het Instituut voor Landbouw-,Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), dat gevestigd is in Oostende, krijgt samen met het Oostendse bedrijf Brevisco Vlaamse steun om de economische en technische haalbaarheid te onderzoeken voor de kweek van grijze garnalen. Indien het aquacultuurproject slaagt, zou dit een belangrijke doorbraak voor de sector kunnen betekenen”, aldus Tommelein. Hij bracht de minister alvast van haar melk toen hij opportuniteiten zag voor een heuse ‘Crevits-kroket’!

Het aanbod grijze garnalen in de Noordzee was de afgelopen jaren beperkt. De vangst van grote grijze garnalen van meer dan 7 cm neemt bovendien ook jaarlijks af. Gelet op het succes van het product wordt nu gezocht naar innovatieve methodes om het aanbod te versterken.

Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld): “Als voormalig Staatssecretaris voor de Noordzee ken ik het potentieel van aquacultuur. Ik ben dan ook verheugd dat een belangrijk proefproject rond garnalenkweek in Oostende wordt opgezet. Het ILVO zal samen met de firma Brevisco in Oostende de haalbaarheid van de kweek van grijze garnalen onderzoeken. Ook de mogelijkheden om levende garnalen te verhandelen zullen worden bestudeerd.”

Het projectbedrag bedraagt 372.000 euro waarvan 78 procent wordt gesubsidieerd via zowel het Europees Fonds voor maritieme zaken als het Vlaams financieringsinstrument voor de visserij- en aquacultuursector. De projectpartners krijgen tot 1 juli 2023 de tijd om hun onderzoek te finaliseren. De kweek zou heel wat mogelijkheden bieden naar diversificatie, kwaliteit en duurzaamheid toe.

Minister Crevits was even van haar melk toen Bart Tommelein in de repliek stelde dat “wanneer het project haalbaar lijkt, alvast overwogen kan worden om een heuse ‘Crevits-kroket’ met deze garnalen op de markt te brengen”. “We maken er werk van! Ik ben nu al helemaal in de ban van de ‘Crevits-kroket’”, grapte de minister.

Naast deze luchtige noot werd Bart Tommelein nog blijer van het nieuws dat er naast het garnalenproject in Oostende dit jaar nog vier andere aquacultuurdossiers werden goedgekeurd. Twee daarvan gaan over de kweek van zoetwaterkabeljauw als potentiële aquacultuursoort, één gaat over de detectie van grondsmaak in aquacultuurprojecten en één over de gecombineerde teelt van zeewier en tropische garnaal. “Het heeft even geduurd voordat aquacultuur in Vlaanderen van de grond kwam, maar deze projecten doen alvast het beste verhopen dat we na een aanloop- en studiefase kunnen overgaan tot het daadwerkelijk opzetten van bijkomende aquacultuurprojecten”, besluit Tommelein.

(FOTO: visitoostende.be)