Restauratie brugjes in het Leopoldpark

Posted on Posted in Erfgoed, Oostende - De Stad aan Zee, Openbaar Domein, Stadsvernieuwing

De bruggen in het Leopoldpark zijn aan restauratie toe. Dit zal in twee fasen gebeuren. De structurele werken starten in februari. Vanaf dan zijn het middeneiland en de kiosk tijdelijk niet toegankelijk. Vanaf juli kunnen de brugjes wel opnieuw worden gebruikt.

Stad Oostende voorziet voor deze bruggen een grondige restauratie in 2 fasen. In een eerste fase worden structurele werkzaamheden uitgevoerd. De onderstructuur van de leuningen vertoont meerdere gebreken en wordt daarom heropgebouwd. Beide bruggen zijn beschermd erfgoed. De bestaande leuningen worden dan ook maximaal beschermd tijdens de werken.

De aannemer zal de leuningen stutten met stellingen en daarna de onderstructuur open breken en heropbouwen. Om deze werken te kunnen uitvoeren moet het rondom droog zijn. Daarom worden de bruggen afgedamd en drooggezet. Om sneller te kunnen werken, pakt de aannemer beide bruggen tegelijk aan. De werken duren van half februari tot begin juli 2024. Het middeneiland en de kiosk zullen niet toegankelijk zijn.

Fase 2: definitieve afwerking

Na het uitvoeren van de structurele werken heeft het beton in de onderstructuur tijd nodig om zich te zetten. Als de aannemer de bruggen meteen zou afwerken, kan het nieuwe pleisterwerk barsten. De bruggen en het middeneiland zijn weer toegankelijk vanaf juli 2024. Vanaf het voorjaar 2025 volgt dan de tweede fase, de eigenlijke afwerking. Dan zal de nieuwe onderstructuur bepleisterd worden en het bestaande pleisterwerk zal gereinigd en hersteld worden zodat de bruggen opnieuw in hun oude glorie te bewonderen zijn.

Kostprijs

De werken kosten 664.318,18 euro. Omdat de brugjes beschermd erfgoed zijn, kende de Vlaamse Overheid voor de eerste fase van de werken al een premie toe van 150.000 euro.