Stad Oostende dringt aan om wél treinverkeer te organiseren in de herfstvakantie

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Omwille van werkzaamheden van Infrabel is er geen treinverkeer mogelijk naar Oostende tijdens de herfstvakantie. Stad Oostende betreurt de erg ongelukkige timing van de werken en dringt aan op een wijziging van de planning.

Recent vernam Stad Oostende dat Infrabel binnenkort werken zal uitvoeren aan de bovenleidingen en een aantal overwegen van de treinsporen tussen Oostende en Brugge. Daardoor zal er tijdens de volledige herfstvakantie geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Brugge en Oostende.

Stad Oostende vindt de timing van de werkzaamheden zeer ongelukkig. NMBS voorziet dan wel vervangbussen, maar dat is maar een gedeeltelijke oplossing. Geen vlotte en rechtstreekse treinverbinding met het station van Oostende, zorgt ervoor dat heel wat potentiële bezoekers de Stad aan Zee links zullen laten liggen tijdens de herfstvakantie.

Klap voor de Oostendse lokale economie

De Oostendse horeca – en vele andere sectoren – herstellen momenteel geleidelijk aan van een diepe crisis na anderhalf jaar COVID-19. “Onze lokale handel en horeca hebben elke euro omzet broodnodig. Tijdens de herfstvakantie worden er in onze stad allerlei evenementen georganiseerd om de mensen gedurende één of meerdere dagen aan te trekken. Hierbij speelt het openbaar vervoer en dus ook de trein een zeer belangrijke rol. Indien er geen treinverkeer mogelijk is, zullen we dit voelen aan het aantal bezoekers in onze stad”, zeggen burgemeester Bart Tommelein en eerste schepen Björn Anseeuw.

Stad Oostende richtte een officieel schrijven aan Infrabel met de dringende vraag om de werken op een ander moment te organiseren en zo rekening te houden met de bezorgdheden van de Oostendenaars en de lokale handelaars.