Stad Oostende erkent twee vaders van een kind

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Na bijkomend juridisch advies heeft Stad Oostende voor het eerst twee vaders van een kind erkend. De Stad roept het federale parlement op om dringend werk te maken van een duurzame oplossing.

Eerder deze maand was er ophef ontstaan omdat Stad Oostende geen twee vaders erkende van een kind. Al meerdere jaren kreeg de stad hierover negatieve adviezen van Burgerzaken Vlaanderen, het Parket, de Centrale Autoriteit van de Burgerlijke Stand (CABS), … . 

Vanuit het stadsbestuur was er een grote wil om ondanks de negatieve adviezen en de Belgische wetgeving – die langs vaderlijke kant nooit meer dan één afstammingsband toelaat – beide mannen als vader te erkennen. Oostende is een regenboogstad en een ‘LGBTQIA+’-vriendelijk beleid staat expliciet in het huidige bestuursakkoord.

Er waren heel wat contacten met de Centrale Autoriteit van de Burgerlijke Stand, verschillende administratieve diensten en ministeriële kabinetten. Er werd gespecialiseerd juridisch advies ingewonnen. Het belang van het kind stond hierin steeds centraal. Aan de biologische vader werd daarom gevraagd een document te ondertekenen waarin hij verklaart akkoord te zijn met de erkenning door de andere vader. Dat biedt het kind extra rechtszekerheid in geval van potentiële latere conflicten.

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft vandaag beide vaders erkend. Stad Oostende steekt hiermee haar nek uit en roept het federale parlement en de hogere overheid op om een duurzame oplossing te zoeken. Het kan niet de bedoeling zijn dat steden en gemeenten deze beslissingen moeten nemen, dit moet geregeld worden via de Belgische wetgeving.