Stad Oostende gaat in scholen de strijd aan met polarisering en extremisme

Posted on Posted in Jeugd, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende kreeg recent een projectsubsidie toegekend van de Vlaamse Overheid voor de aanpak van polarisering en extremisme. Oostende wil een warme en veilige stad zijn waar alle inwoners samenleven en zich thuis voelen. Er wordt nu alvast gestart met schoolsessies rond polarisering.

De voorbije jaren nam Stad Oostende de regierol op bij de aanpak van polarisering en extremisme. De Stad tekende in op een projectoproep van de Vlaamse Overheid om die strijd nog op te voeren. Met de toegekende 60.000 euro zal de stad nieuwe acties uitvoeren, zoals de organisatie van een vormingsreeks rond polarisering voor intermediairs, maar ook sessies in de scholen voor leerlingen en leerkrachten.

Eerste aanspreekpunt bij signalen van extremisme

Al een aantal jaren zet Stad Oostende in op het sensibiliseren, informeren en trainen van intermediairs (bemiddelaars) via netwerkmomenten, studiedagen en trainingen. Op die manier wil de stad ervoor zorgen dat organisaties weten hoe ze best omgaan met signalen van polarisering en extremisme.

“Het is belangrijk dat iedereen weet dat je bij Stad Oostende terecht kan met vragen over dit thema, of voor het uiten van bezorgdheden, signalen of meldingen. Denk aan scholen, verenigingen, lokale organisaties,… Omdat wijzelf het dichtst bij de burgers staan en het eerste aanspreekpunt zijn, moeten wij in staat zijn alle signalen op te vangen en hier correct op te reageren” verduidelijkt Burgemeester Bart Tommelein.

Schoolsessies in tweede graad secundair onderwijs

Stad Oostende zal nu in de tweede graad van het secundair onderwijs schoolsessies organiseren. Via een klassikale sessie wordt het thema polarisering in groep behandeld waarbij gewerkt wordt aan dialoog, verbinding en weerbaarheid. Om de sessies te begeleiden doet Stad Oostende beroep op de expertise van Groep Intro vzw. Zij hebben reeds veel ervaring op het vlak van persoonlijke ontwikkelingstrajecten in Oostende.

Burgemeester Bart Tommelein: “Via deze sessies willen we jongeren laten stilstaan bij hun eigen denkpatronen rond diversiteit. Het is belangrijk dat ze hun mening leren uiten op een gepaste manier en dat ze inzicht verkrijgen rond polarisering en vooroordelen.”

Deze sessies zijn een aanvulling op de Relationele en Seksuele vormingen die reeds enkele jaren door het CAW worden gegeven. Deze vormingen, die focussen op veerkracht en identiteitsontwikkeling, trachten jongeren weerbaarder maken. “Heel het online-gebeuren krijgt hierbij ook extra aandacht. Op internet en sociale media worden we continu blootgesteld aan betrouwbare en minder betrouwbare berichten. Het is belangrijk om hier waakzaam mee om te gaan” duidt schepen Natacha Waldmann.

De projectsubsidie van €60.000 loopt van 1 juli 2022 tem 30 juni 2023 en is nadien verlengbaar.