Stad Oostende investeert in elke wijk voor 20.000 euro aan speel- en sportinfrastructuur: inwoners krijgen inspraak

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende investeert in speel- en sportinfrastructuur. Er is 20.000 euro voorzien voor elk van de 8 wijken. Per wijk onderzocht de Stad de noden op gebied van sport- en speelinfrastructuur. De toestellen worden in samenspraak met de wijkbewoners gekozen.

Stad Oostende voorzag tijdens de coronacrisis voor elke Oostendenaar en tweede verblijver een Oostendebon waarmee ze voor 60 euro konden winkelen. Je kon er ook voor kiezen om dat bedrag niet te spenderen en zo te schenken aan sociale projecten. De Stad schenkt het restbedrag aan: crisisopvang, taalcoaching, sport- en speelinfrastructuur in de wijken, het Doorgroeihuis en de mobiele speel-o-theek.

Nieuwe sport- en speelinfrastructuur in elke wijk

Voor de sport- en speelinfrastructuur wordt in elke wijk 20.000 euro voorzien. Er wordt dus 160.000 euro geïnvesteerd in dergelijke infrastructuur. Per wijk onderzocht Stad Oostende welke noden er zijn op gebied van sport- en speelinfrastructuur in samenspraak met diverse wijkactoren. De wijkmariniers, jeugdwerkpartners en medewerkers van de ontmoetingscentra gaven input en er werd ook rekening gehouden met suggesties die via het O-punt werden ingediend.

Deze sport- of speelinvullingen werden gekozen:

WIJK

LOCATIE

GEWENSTE INVULLING

Centrum

Achturenplein

Speelinfrastructuur voor +8-jarigen

Konterdam

Sint-Jorisstraat

Sportinfrastructuur

Mariakerke

Kiwanispark

Speelinfrastructuur voor 2- tot 8-jarigen

Raversijde

Ontmoetingscentrum Ter Yde

Speel- en sportinfrastructuur

Stene

Ontmoetingscentrum De Blomme

Speelinfrastructuur voor 2- tot 8-jarigen

Vuurtorenwijk

Ontmoetingscentrum De Ballon

Skatespot

Westerkwartier

Jean Bourgainpark

Speel- en sportinfrastructuur

Zandvoorde

Kruising Hamsterstraat – Kalkoenlaan

Skatespot

Inspraak

Nu zijn de inwoners aan zet. In elke wijk wordt samen met de inwoners gekozen voor specifieke speel- en sportinfrastructuur die past binnen de voorgestelde invulling per wijk. De Stad zal in elke wijk gerichte participatietrajecten opzetten met de inwoners. Op 19 december om 19.00 uur is er al een participatiemoment voorzien in Ontmoetingscentrum Ter Yde over de speel- en sportinfrastructuur. Op 21 december om 15.00 uur is het de beurt aan de Vuurtorenwijk met een participatiemoment over de skatespot in Ontmoetingscentrum De Ballon. Stemming gebeurt online via ‘Ons Oostende’. Houd ons.Oostende.be in de gaten voor meer informatie.