UNDO-project kent vlotte start

Posted on Posted in Handhaving, Oostende - De Stad aan Zee

Eind juni lanceerde Stad Oostende het UNDO-project om een antwoord te bieden op overlast veroorzaakt door minderjarigen en het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan. De opstart blijkt nu al succesvol.

Wanneer minderjarigen overlast veroorzaken, wil de Stad hen met dit project de kans bieden om de veroorzaakte schade te herstellen en verantwoordelijkheid op te nemen. Elke minderjarige, die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, krijgt hierbij dus een duidelijk signaal dat elk gedrag van overlast niet getolereerd wordt.

Gerichte controles

Schepen Maxim Donck blikt terug op de opstart van het project: “In het kader van het UNDO-project vonden er controleacties op de openbare reinheid plaats van maandag 12 september tot vrijdag 29 september. Deze controles werden herhaald tijdens de maand oktober in het kader van de week van de handhaving.”

Er vonden gerichte controles plaats voor en na de lesuren rond de schoolomgeving. Deze vonden plaats rond de scholen Ensorinstituut, VTI , Olympus, Maritiem Instituut Mercator, Petrus & Paulus college, SIJO, ATHENA, Vesaliusinstituut, GO! De Studio, Sint-Andreasinstituut en Buso aan Zee. Tijdens de lunchpauzes werd post gevat aan de pleintjes rondom de scholen, zoals o.a. het Sint-Catherinaplein, Professor Jean Bourgainpark,…

Geslaagde start

Schepen Maxim Donck geeft wat extra duiding over wat die controles hebben opgebracht: “Tijdens deze controleacties werden er 64 overtredingen op de openbare reinheid vastgesteld door minderjarigen ouder dan 16. De vaststellingen betreffen overtredingen op het weggooien van sigarettenpeuken, het achterlaten van zwerfvuil en wildplassen.”

De vaststelling van de overtreding luidt de start in van het UNDO-project. De ouders van de minderjarige ontvangen samen met het bestuurlijk verslag een brief waarin zij op de hoogte worden gesteld van de miststap van hun kind. Indien er niet wordt ingegaan op het bemiddelingsaanbod wordt een GAS-boete opgelegd van max 175 euro.

Burgemeester Bart Tommelein heeft er vertrouwen in dat het project werkt: “Enkele overtreders namen reeds contact met de GAS-bemiddelaar om een herstelprestatie uit te voeren in plaats van het betalen van een GAS-boete. Het is dan ook in de eerste plaats de bedoeling dat jongeren nadenken over hun acties en die niet herhalen. Zo’n herstelprestatie kan daar zeker mee voor zorgen.”

Ook schepen Maxim Donck is tevreden over hoe het project loopt: “Tijdens de handhavingsacties werd er heel wat ondersteuning geboden vanuit de scholen. Zo plaatsten enkele scholen extra afvalkorven of een peuktegel aan de schoolpoort. Ook de meeste jongeren reageren zeer positief en hechten belang aan de aanpak van zwerfvuil en andere vormen van overlast. Dit betekent dat het initiële doel (overlast aanpakken) wel degelijk wordt behaald.”