Vlaamse Regering keurt budget goed voor restauratie van het Thermae Palace

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

‘Ik ben blij dat ik kan aankondigen dat de Vlaamse Regering definitief het startschot heeft gegeven om de broodnodige werken aan deze iconische site te starten. We spreken hier over een grootschalig restauratieproject. Door 10 miljoen te investeren kunnen de meest dringende, structurele werken uitgevoerd worden. Deze eerste investering zorgt ervoor dat de verschillende stakeholders een mooie basis hebben om een haalbaar restauratie- en herbestemmingsplan uit te voeren.’, aldus minister Matthias Diependaele. ‘Ik hoop dat deze middelen als hefboom kunnen dienen om alle partijen tot een akkoord te brengen. De Vlaamse regering toont zich alvast als een betrouwbare partner om het project tot een goed einde te brengen.’

Het majestueuze erfgoedcomplex is vandaag in slechte staat en heeft nood aan dringende restauratiewerken. Dankzij de investering van de Vlaamse Regering kunnen deze eerste werken starten. Dat moet het grootschalige restauratieproject vleugels geven zodat de verschillende stakeholders het restauratie- en herbestemmingsproject kunnen realiseren.
Met de premie worden de gestutte Koninklijke Gaanderijen opgeknapt. De daken worden hersteld net als de natuursteen en de keramische vloeren. Het buitenschrijnwerk en de houten banken worden vernieuwd naar historisch model en er worden aanpassingswerken uitgevoerd in functie van integrale toegankelijkheid.
Het Thermae Palace krijgt nu in eerste instantie een casco restauratie. Het gebouw wordt waterdicht gemaakt en alle daken worden geïsoleerd. Ook betonrotherstel, gevelrestauratie, het terug open maken van de oostelijke en westelijke gaanderijen, restauratie en vernieuwing van buitenschrijnwerk naar historisch model met dubbele beglazing en restauratie van alle smeed- en gietijzeren balustraden zijn aan de orde.
Monumentaal erfgoed
Minister Diependaele benadrukt het historisch belang: “De Thermae Palace en de Gaanderijen zijn monumentaal iconisch erfgoed. Niet enkel voor Oostende, maar voor de hele kust. De verschillende gebouwen zijn een blijvende getuige van de uitbouw van het kusttoerisme in de Belle époque en van de pioniersrol die Oostende speelde als ‘Koningin der Badsteden’. De Thermae Palace maakt deel uit van onze gedeelde Vlaamse geschiedenis, met deze restauratie kunnen we het monument ook een toekomst geven.” Het geheel heeft een grote architecturale en stedenbouwkundige waarde. De site is grotendeels gebouwd in een unieke neoclassistische bouwstijl en vormt het sluitstuk van de verbinding die rond 1900 gemaakt werd tussen het Maria-Hendrikapark en het strand, via de Koninginnelaan.

Burgemeester Bart Tommelein van de stad Oostende is een tevreden man; “Oostendenaars wachten al jaren om dit prachtig monument opnieuw te zien stralen. Ook voor bezoekers is het gebouw onlosmakelijk verbonden met Oostende. Het Thermae Palace is één van de iconische gebouwen van onze stad. Met het stadsbestuur stellen we alles in het werk om verschillende gebouwen met grote erfgoedwaarde opnieuw te laten stralen. De budgetten nodig om dit gebouw terug haar glorie terug te geven zijn ongezien maar dankzij deze investering zetten we een eerste stap naar een nieuwe toekomst,”

“Deze steun is bijzonder welgekomen. Samen met PMV en een private partner werk we hard om dit schitterende monument een duurzame invulling te geven. Want alleen een duurzame invulling kan een duurzame toekomst geven aan het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen. Ik ben de Vlaamse Regering dan ook ontzettend dankbaar om dit mee mogelijk te maken. En ik kijk al uit naar de dag waarop we Oostende, en bij uitbreiding de Vlaamse Kust en gans Vlaanderen, deze unieke landmark in al zijn glorie kunnen teruggeven,” zegt Björn Anseeuw, eerste schepen van de Stad Oostende.