Stad Oostende legt jaarrekening 2021 neer

Posted on Posted in Begroting & Financiën, Oostende - De Stad aan Zee

De jaarrekening 2021 van Stad Oostende kent een gecumuleerd budgettair resultaat van 17,5 miljoen euro. In 2021 werd opnieuw fors geïnvesteerd, de Stad trok daar een budget van 32,1 miljoen euro voor uit.

Stad Oostende legt de jaarrekening 2021 neer, de tweede jaarrekening van het meerjarenplan 2020-2025.

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 8 miljoen euro. Hierdoor bedraagt het gecumuleerd budgettair resultaat 17,5 miljoen euro. Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd dit nog geraamd op 8,3 miljoen euro.

Investeringen

Er werd voor 32,1 miljoen euro geïnvesteerd door Stad Oostende. ​ Belangrijkste onderdelen hiervan zijn 12,6 miljoen eigen investeringen (in wegen, terreinen en gebouwen) en 13,2 miljoen via financiële leasing voor investeringen in sportinfrastructuur via Farys en straatverlichting via Fluvius.

Reguliere uitgaven

Binnen de reguliere werking werd er 204,2 miljoen euro uitgegeven. Daarvan ging 90 miljoen euro naar bezoldigingen, dat is zo’n 5,8 miljoen euro minder dan vorig jaar. Reden hiervoor is niet dat er minder personeel aan de slag is maar wel een boekhoudkundige correctie. De budgettaire uitgave ‘responsabiliseringsbijdrage’ werd namelijk verschoven naar het boekjaar 2022. Er werd ook 51,2 miljoen euro uitgetrokken voor subsidies aan entiteiten gelinkt aan Stad Oostende zoals de Lokale Politie, de Brandweer, Toerisme, Economisch Huis, maar ook diverse andere verenigingen.

Nieuwe leningen

In het meerjarenplan werden de nieuwe leningen voor 2021 geraamd op 43,3 miljoen euro, maar het uiteindelijke bedrag van de de nieuwe leningen lag uiteindelijk lager: 31,5 miljoen euro. Daarvan zijn er 18,3 miljoen euro nieuwe leningen bij banken en 13,2 miljoen leasingschulden. Aan de banken werd 13 miljoen euro terugbetaald in 2021.