Stad Oostende organiseert opnieuw Kindergemeenteraad

Posted on Posted in Bestuur, Jeugd, Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven
Na een succesvolle eerste editie organiseert Stad Oostende ook dit schooljaar een Kindergemeenteraad. Zo kunnen ook de jongsten onder ons meedenken over de Stad aan Zee. In het najaar worden de kandidaten geloot.

Stad Oostende hecht erg veel belang aan inspraak en participatie. Het bestuursakkoord kreeg dan ook niet zomaar de titel ‘Oostende maken we samen’. Omdat ook de mening van de jongste Oostendenaars belangrijk is, biedt de Stad aan kinderen en jongeren in heel wat kleinere projecten een mogelijkheid tot participatie.

Vanaf half oktober mag elke klas in het vijfde leerjaar in Oostende zich aan een speciaal bezoekje verwachten. In opdracht van de Burgemeester gaan twee medewerkers van de dienst Jeugd op zoek naar geschikte kandidaten om te zetelen binnen de Kindergemeenteraad.

Loting van de kandidaten  

Vanaf half oktober lanceert Stad Oostende een oproep naar kandidaten. Alle kinderen die in Oostende wonen én naar het vijfde leerjaar gaan, kunnen zich kandidaat stellen. Uit de lijst met kandidaten wordt per basisschool telkens één vertegenwoordiger geloot.

Door te werken via loting in plaats van met verkiezingen, verlaagt de Stad de drempel voor kinderen om zich kandidaat te stellen. Elk kind dat zich inschrijft, heeft evenveel kans om te zetelen in de Kindergemeenteraad. Anders dan vorig jaar kunnen ook kinderen die in Oostende wonen, maar er niet op school zitten, zich inschrijven. Uit deze groep kinderen wordt ook één kind geloot voor een plaatsje in de Kindergemeenteraad.

Vier thematische zittingen in 2023-2024  

Na de installatiezitting op 22 november waar iedereen elkaar leert kennen, worden vier thematische zittingen georganiseerd. In elke zitting zullen de kinderen kennismaken met één thema, ondersteund door inhoudelijke experten. Daarna kunnen ze hun mening, ideeën en dromen delen over het thema en worden deze in een advies aan het stadsbestuur gegoten. De dienst Jeugd en de Participatieambtenaar werken de verschillende thema’s uit in overleg met diverse stadsdiensten. De Kindergemeenteraad wordt afgesloten met een kinderfuif in de Elysée op vrijdag 17 mei. Hierop zijn alle kinderen van het vijfde leerjaar uit heel Oostende welkom.

Kinderen kunnen zich kandidaat stellen op www.oostende.be/kindergemeenteraad of bij de dienst Jeugd in het Stadhuis, ten laatste op maandag 30 oktober.