Stad Oostende past meerjarenplan aan in november

Posted on Posted in Begroting & Financiën, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende was van plan de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan deze maand te behandelen op de Gemeenteraad. Doordat er nog teveel onduidelijkheid was en is over verschillende parameters en omdat de Stad de oefening grondig wil maken, zal de aanpassing van het meerjarenplan een maand later, in november, worden doorgevoerd.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Stad Oostende deze maand de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan zou doorvoeren. Over verschillende parameters was er in september of is er nu nog steeds te veel onduidelijkheid: de toelage uit het Gemeentefonds vanuit Vlaanderen, heel wat maatregelen in de septemberverklaring van de Vlaamse regering die een impact kunnen hebben op de begroting van de stad (op vlak van kinderopvang, energie …), de cijfers die de politie moet krijgen van de federale regering om hun begroting te kunnen opmaken, het budget voor de brandweer, de te verwachten inkomsten van de onroerende voorheffing, de toekenning van verschillende subsidies, …

Door de energiecrisis en de economische gevolgen zijn de kosten voor de stad ook enorm gestegen. Het is duidelijk dat er serieus gesleuteld zal moeten worden aan het stadsbudget. Het stadsbestuur wil die oefening heel grondig maken samen met de stadsadministratie, en de tijd nemen om correcte beslissingen te nemen. Daarom is er beslist om de aanpassing van het meerjarenbudget een maand te verschuiven en te bespreken in gemeenteraadszittingen op 28 en 29 november. Steden en gemeenten hebben steeds tijd tot het einde van het jaar om de aanpassing van hun meerjarenplan voor te leggen aan de gemeenteraad, dat is decretaal zo bepaald.