Stad Oostende roept op om evenementen tijdig aan te vragen

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende is een bruisende stad waar er altijd iets te doen is. Om het evenwicht te bewaren en de veiligheid te garanderen, zal de Stad vanaf 1 juni 2023 de aanvraagtermijnen strikter hanteren. Bovendien roept Stad Oostende organisatoren op om hun evenementen voldoende te spreiden.

In de stad aan zee valt er altijd iets te beleven: van concerten tot festivals, van straat- en wijkfeesten tot rommelmarkten. Oostende bruist als nooit tevoren! De stad heeft echter een beperkte draagkracht, bijvoorbeeld qua mobiliteit.

Burgemeester Bart Tommelein: “Oostende is de kleinste centrumstad qua oppervlakte. Op mooie dagen zijn er naast inwoners en tweedeverblijvers ook nog eens tienduizenden bezoekers aanwezig. We vinden het belangrijk om evenementen goed te organiseren en voor zoveel mogelijk spreiding te zorgen, zowel in tijd als qua locatie.”

Om de stedelijke dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen, worden de aanvraagtermijnen voor evenementen vanaf 1 juni 2023 strikt gehanteerd.

Mensen kunnen een aanvraag indienen in via het digitaal evenementenloket.

  • Minimum 8 weken voor het evenement
  • Minimum 14 weken voor een wieler- of sportwedstrijd
  • Minimum 6 weken voor een aanvraag filmopnames, melding vergunde locatie, opening handelszaak, een stoet of betoging

Wie moeite heeft om de digitale aanvraag in te dienen, kan een afspraak maken met de dienst Evenementen om samen het aanvraagformulier te overlopen. Een afspraak maken kan telefonisch op 059 25 81 35.

“Er komt meer kijken bij een evenement dan je denkt. De impact op de buurt afwegen, geluidsnormen bepalen, een parkeerverbod, straten afzetten…”, aldus de burgemeester. “We roepen iedereen daarom op om de aanvraagtermijnen te respecteren. Alleen zo kunnen de stadsdiensten alles goed voorbereiden en kunnen we de veiligheid garanderen.”