Vanaf eind april opnieuw extra vaarten tussen stadscentrum en Oosteroever

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Toerisme

Ook dit jaar breidt Stad Oostende de basisdienstverlening van de veerdienst uit in de zomer. Vanaf het laatste weekend van april, wordt in de weekends en op feestdagen opnieuw een extra veer ingezet. Tot eind september zal er op vrijdag en zaterdag drie uur langer gevaren worden tot middernacht. In juli en augustus vaart het veer elke dag dubbel én langer.

Het veer tussen het stadscentrum en Oosteroever is een populair vervoersmiddel. Jaarlijks maken meer dan 900.000 voetgangers en fietsers gebruik van de oversteek, en het aantal blijft stijgen. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Vloot, staat in voor de dienstverlening. Stad Oostende draagt jaarlijks bij om de capaciteit uit te breiden in de zomer.

In juli 2021 werd de eerste duurzame, elektrische veerboot geïntroduceerd. Aangezien dit veer een dubbele capaciteit heeft, heeft Stad Oostende de cijfers van de gebruikers in 2022 – het eerste volledige jaar dat het elektrisch veer gevaren heeft – geanalyseerd.

Extra veer op drukke momenten

“De analyse van de cijfers toont duidelijk wanneer de drukste momenten zijn” verduidelijkt schepen van Mobiliteit, Björn Anseeuw. “De piekmomenten bevinden zich tussen mei en de herfstvakantie, telkens in het weekend en op feestdagen. Met uitzondering van de twee zomermaanden juli en augustus, daar is de drukte ook op weekdagen te voelen. Om ook dit jaar alle passagiers een vaart tussen stad en Oosteroever te kunnen aanbieden, wordt opnieuw een extra veer ingezet en zal er 3 uur langer gevaren worden ’s avonds op deze piekmomenten.”

Concreet houdt dit in:

  1. Een extra veer vanaf het laatste weekend van april tijdens weekends en feestdagen tot en met de herfstvakantie.
  2. Vanaf dan ook ’s avonds 3 uur langer varen tot middernacht tijdens weekends (vrijdag- en zaterdagavond), tot eind september.
  3. Tijdens de zomermaanden juli en augustus elke dag een extra veer en dagelijks 3 uur langer varen.

Stad Oostende neemt de kosten voor de uitgebreide zomerregeling op zich. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 240.000 euro.